Puimatanner

Puimatanner => Laki ja evankeliumi => Aiheen aloitti: JPK - 01.02.18 - klo:06:57

Otsikko: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: JPK - 01.02.18 - klo:06:57
(tyhjä)Palautettu ketjun otsikko
Otsikko: (tyhjä)
Kirjoitti: JPK - 01.02.18 - klo:20:55
(tyhjä)
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: garibaldi - 01.02.18 - klo:22:52
Tuo Kolossalaiskirjeen kohta on Jehovan todistajille niin hankala, että

16ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι: τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, 17καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.

Tuo lihavoitu on pitänyt korvata ilmaisulla "kaikki muu" heidän väännöksessään. τὰ πάντα on paljon vahvempi ilmaisu kuin tavallinen πᾶς eli kaikki.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 02.02.18 - klo:00:40
Perusteellista työtä.  Areiolaiset joita jehovantodistajat edustavat, eivät tunnusta Jeesusta Jumalaksi.
Tämä varmistaa sen, ettei iankaikkista pelastusta ja syntien anteeksiantoa ole heillä, ellei parannusta tapahdu.

1. Joh. 5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

Areiolaisuus oli varhaiskristillinen, erityisesti 300-luvulla vaikuttanut Jumalan kolminaisuutta koskenut oppi, joka tuomittiin harhaoppiseksi. Areiolaisen suuntauksen perustajana voidaan pitää aleksandrialaista presbyteeriä nimeltä Areios, josta oppi on saanut nimensä. Areiolaisuutta koskenut kiista oli varhaisen kirkon merkittävimpia teologisia ongelmia.

Areiolaisten mukaan Kristus eli kolminaisuuden toinen persoona Poika ei ollut samaa olemusta kuin Isä.He myös kielsivät Kristuksen iankaikkisuuden eli sen, että tämä olisi "Isästä iankaikkisuudessa syntynyt”, ja katsoivat tämän olevan Jumalan ensimmäinen luomus.

Täten areiolaiset käytännössä kielsivät Jeesuksen jumaluuden. Areiolaisuus perustui Areioksen pyrkimykseen saattaa perinteinen kolminaisuusoppi sopusointuun platonilaisen teologian kanssa. Tämän vuoksi Areios määritteli, että vain Isä on transsendenttinen Jumala, kun taas Poika oli Logos, joka vastasi platonilaista demiurgia.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Mietiskelijä - 02.02.18 - klo:02:41
Perusteellista työtä.  Areiolaiset joita jehovantodistajat edustavat, eivät tunnusta Jeesusta Jumalaksi.
Tämä varmistaa sen, ettei iankaikkista pelastusta ja syntien anteeksiantoa ole heillä, ellei parannusta tapahdu.

1. Joh. 5:12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

Joku voi kompastua opeissa, huolimatta, että hänellä on omakohtainen suhde Jeesukseen. Jeesuksen aikalaiset fariseukset olisivat peitonneet Magdalan Marian mennen tullen oppikysymyksissä, mutta he eivät voineet tehdä tyhjäksi Mariassa syntynyttä rakkautta Jeesusta kohtaan, joka oli ajanut hänestä pois 7 riivaajaa ja antanut hänelle hänen paljot synnit anteeksi. Eikö Jeesus muuten ensimmäisenä ylös noustuaan ilmestynyt juuri tälle ennen riivatulle huoralle, joka ei "opillisesti" varmaankaan ymmärtänyt juuri mitään oppineiden rinnalla - mutta hänellä oli anteeksiantamuksen synnyttämä rakkaus Jeesukseen. Niin, riivaajista vapauttamalleen Jeesus ensimmäisenä ilmestyi haudasta noustuaan. Rakkaus on ihmeellinen asia. Sen tähden, että hän oli saanut paljon anteeksi hän rakasti paljon.

Kuten silloin niin nytkin monet ovat kovasydämisiä koska heillä ei ole anteeksiantamuksen kokemusta (paitsi ehkä opillisessa uskossa kasteveden armoon, ei kuitenkaan Jeesuksen omakohtaisessa tuntemisessa).

Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: JPK - 02.02.18 - klo:11:38
Kristikunnassa jakaantuu tulkinnat Jumalan evankeliumista. Vapaiden suuntien herätysliikkeissä usein korostetaan subjektiivista uskon osaa ("Kristus teissä, kirkkauden toivo"), kun luterilaisuudessa (ymmärtääkseni) korostetaan enemmän uskon objektiivista merkitystä ("Kristus meidän vanhurskautemme")

Mielestäni molemmat ovat epätasapainossa, sillä liiallinen subjektiivisuus johtaa suorituskristilliseen, eli lain alaiseen tilaan, kun taas liiallinen objektiivisuus kadottaa (tai estää) omakohtaisen Jeesuksen tuntemisen, Kristuksessa olemisen ymmärtämisen.

Karismaattisissa liikkeissä tämä on mennyt vielä sekavammaksi, niin että uskovat yrittävät olla jopa "suurempia" kuin Jeesus, eli tehdä "suurempia" tekoja, ja näin he pyrkivät Pyhän Hengen voiman kautta "jumalallistumaan" jo tässä vajavaisuuden ja katoavaisuuden ajassa. Tämä oppi on itselleni harhaoppi, johon minulla ei ole mitään osaa.

Apostoli Paavalin opetus "olla-Kristuksessa" on tärkeää tutkia Raamatusta, niin että tasapaino subjektiivisen, objektiivisen ja voimakeskeisen uskon välillä saisi raamatullisen tasapainon. Näin ajattelen.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 08.02.18 - klo:01:47
Me evankelisluterilaiset kristityt uskomme kolmen vanhan kirkon uskontunnustuksen mukaiesti.

Vanhin näistä on apostolinen uskontunnustus. Alunperin 0200 luvulta peräisin.

Uskontunnustukset
Kirkomme tunnustuskirjat tuntevat kolme jo varhaiskirkon ajoilta peräisin olevaa uskontunnustusta. Ne ovat peräisin kristillisen kirkon ensimmäisiltä vuosisadoilta. Niissä ilmaistaan lyhyesti kristillisen uskon ja opin keskeisin sisältö. Ne kuvaavat sitä, mikä kristilliselle uskolle on yhteistä.

Vanhin ja kirkkomme messuissa useimmin käytetty on Apostolinen uskontunnustus

Varsinainen messussa käytettävä tunnustus on Nikean uskontunnustus. Se on saanut muotonsa Nikean (325) ja Konstantinopolin (381) ekumeenisissa kirkolliskokouksissa. Tämä tunnustus on luonteeltaan yleinen eli ekumeeninen.

Athanasiuksen uskontunnustus, joka on peräisin 400-luvulta, on toinen varhaiskirkon ekumeenisista uskontunnustuksista. Se on kolmesta uskontunnustuksesta ylivoimaisesti pisin ja myös vähiten tunnettu, sillä sitä ei käytetä jumalanpalveluksessa.

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Paulus - 08.02.18 - klo:02:44
Kristikunnassa jakaantuu tulkinnat Jumalan evankeliumista. Vapaiden suuntien herätysliikkeissä usein korostetaan subjektiivista uskon osaa ("Kristus teissä, kirkkauden toivo"), kun luterilaisuudessa (ymmärtääkseni) korostetaan enemmän uskon objektiivista merkitystä ("Kristus meidän vanhurskautemme")

Mielestäni molemmat ovat epätasapainossa, sillä liiallinen subjektiivisuus johtaa suorituskristilliseen, eli lain alaiseen tilaan, kun taas liiallinen objektiivisuus kadottaa (tai estää) omakohtaisen Jeesuksen tuntemisen, Kristuksessa olemisen ymmärtämisen.

Karismaattisissa liikkeissä tämä on mennyt vielä sekavammaksi, niin että uskovat yrittävät olla jopa "suurempia" kuin Jeesus, eli tehdä "suurempia" tekoja, ja näin he pyrkivät Pyhän Hengen voiman kautta "jumalallistumaan" jo tässä vajavaisuuden ja katoavaisuuden ajassa. Tämä oppi on itselleni harhaoppi, johon minulla ei ole mitään osaa.

Apostoli Paavalin opetus "olla-Kristuksessa" on tärkeää tutkia Raamatusta, niin että tasapaino subjektiivisen, objektiivisen ja voimakeskeisen uskon välillä saisi raamatullisen tasapainon. Näin ajattelen.

Aika pitkälle ajattelemme samalla tavoin.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 08.02.18 - klo:23:36
Olla Kristuksessa on TOTAALI. siinä ei ole ihmisestä mitään sellaista, joka kadotuksesta pelastasi. Vain Jeesus Kristus, sinun vanhurskautesi, pyhyytesi ja puhtautesi.

Täydellistä Kristuksen lunastustekoa ei kukaan ihminen voi parantaa vaikka mitä tekisi, mutta hyljätä voi Kristuksen, kun alkaa täydelliseen lisäilemään jotakin omasta itsestään lähtevää.

Joh. 6:63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä.
Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Jopo - 09.02.18 - klo:19:52
Mielestäni on totta, että ihminen voi elää Jumalan lapsena yksinkertaisessa uskossa Jeesukseen tuntematta tarkempaan eri opinkohtia. Saamme olla aralla mielellä arvioidessamme kenenkään uskon elämää, sydäntä, suhdetta Jumalaan. Ihminen näkee ulkokuoren, Jumalan yksin tuntee sydämet.

Mutta silloin kun käsillä on se, mitä seurakunnassa opetetaan, on kysymys eri asiasta. Silloin täytyy opetukseen ja opinkohtiin suhtautua sillä vakavuudella, miten Jeesus ja apostolit ovat siitä opettaneet.

Jos Jeesuksen opetetaan olevan luotu, siitä seuraa perusteellinen vääristymä kristinuskon keskeisimpään asiaan. Kuka on Vapahtajamme, miten meidät on sovitettu Jumalan kanssa?

Syntiinlankeemuksen seurauksena tuli synnistä johtuva kuilu Jumalan ja ihmiskunnan välille. Laittoiko Jumala ulkopuolisen luodun olennon sovittamaan maailman Jumalan kanssa? Jumala olisi rangaissut toista luotua toisen luodun puolesta sovittaakseen ihmiskunnan synnin!

Raamattu opettaa, että Jumala ei lähettänyt ulkopuolista sovittajaa. Vaan Hän itse tuli ihmiseksi ja sitä kautta ihmiskunnan syntien sovittajaksi. Ero edelliseen on huikea! Jehovan todistajien harha tuossa kohdin iskee aivan kristinuskon ytimeen.

"Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: JPK - 09.02.18 - klo:20:25
Edellä olevista kommenteista nousi ajatuksia.

Todellakin, "olla-Kristuksessa" on täysin Jeesuksen pelastusteosta osallisuudesta olemista, niin että Jeesus on meidän pyhityksemme, vanhurskautemme ja lunastuksemme. Emme voi, emmekä saa itse lisätä tähän mitään, emmekä ottaa siitä pois.

1Kor.1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
1Kor.1:31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

Myös Jopon kommentti sai sydämeni heräämään, sillä olen tässä tutkinut juuri Jumalan sovitustekoa Kristuksessa - jossa ytimessä on nimenomaisesti Jumalan ihmiseksi tuleminen; SANA tuli lihaksi.

Se että Jumala tulee ihmiseksi, ja sovittaa syntimme ristillä - sekä että Hän, Jeesus - on kaikki mitä hengelliseen elämään tarvitaan, mahdollistaa ns. "unionin" eli uskova liittyy Pyhän Hengen kautta Kristukseen; kun Kristus liittyi sitä ennen alentumisessaan ihmisyyteen. Ei toista, ilman toista.

Kristuksessa yksin uskosta, ja yksin armosta tapahtuvan syntisen vanhurskauttamisen perusteella Jumala antaa Pyhän Henkensä, ja liittää näin pelastetun Jeesukseen Kristukseen: "olla-Kristuksessa".

1Joh.4:13 "Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä."

Jotenkin koen, että karismaattisuudessa on eksytty pois objektiivisesta uskosta Jeesukseen, ja sen sijaan yritetään "itse" olla "kristuksia". Tämä on johtanut heidät etsimään "voimaa" itselleen, täysin väärällä tavalla, ja ovat eksyneet pois evankeliumista. Tämä toki on terävästi sanottu, mutta ainakin äärikarismaattisuudessa tämä on mielestäni nähtävissä.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 09.02.18 - klo:20:28

Raamattu opettaa, että Jumala ei lähettänyt ulkopuolista sovittajaa. Vaan Hän itse tuli ihmiseksi ja sitä kautta ihmiskunnan syntien sovittajaksi. Ero edelliseen on huikea! Jehovan todistajien harha tuossa kohdin iskee aivan kristinuskon ytimeen.

"Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"
Tämä Kristuksessa oleminen on aika laaja-alainen asia:
(Joh 17:21) "... että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat"

Se ei kuitenkaan tarkoittane sitä, että emme olisi myös Jumalasta erillisiä, tai että Isä ja Poika eivät olisi (eivät voisi olla) erillisiä.

Jeesus huusi ristillä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Ja hän myös  puhui siitä, miten Jumala kuulee häntä.

Mm. näiden asioiden takia en uskaltaisi sanoa tuota asiaa niin kärjistetysti kuin sinä sanot.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Jopo - 10.02.18 - klo:11:44

Raamattu opettaa, että Jumala ei lähettänyt ulkopuolista sovittajaa. Vaan Hän itse tuli ihmiseksi ja sitä kautta ihmiskunnan syntien sovittajaksi. Ero edelliseen on huikea! Jehovan todistajien harha tuossa kohdin iskee aivan kristinuskon ytimeen.

"Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"
Tämä Kristuksessa oleminen on aika laaja-alainen asia:
(Joh 17:21) "... että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat"

Se ei kuitenkaan tarkoittane sitä, että emme olisi myös Jumalasta erillisiä, tai että Isä ja Poika eivät olisi (eivät voisi olla) erillisiä.

Jeesus huusi ristillä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Ja hän myös  puhui siitä, miten Jumala kuulee häntä.

Mm. näiden asioiden takia en uskaltaisi sanoa tuota asiaa niin kärjistetysti kuin sinä sanot.

Rohkenen sanoa.

Jeesus ei todellakaan ole Jumalasta "ulkopuolinen" Sovittaja!

Jeesus on yhtälailla ihmisen Luoja kuin Isä. "hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä"( Jes.9). "Ilman Häntä ei ole syntynyt mitään - - Hän tuli omaan maailmaansa, ja Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan". Jehovantodistajien harha iskee aivan kristinuskon ytimeen. Käsitykseen sovituksesta, Sovittajasta, Jumalasta.

Jeesu rukoilee ihmiseksi tulleena Isää. On Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja kuitenkin on yksi Jumala.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 10.02.18 - klo:15:22
Raamattu opettaa, että Jumala ei lähettänyt ulkopuolista sovittajaa. Vaan Hän itse tuli ihmiseksi ja sitä kautta ihmiskunnan syntien sovittajaksi. E
Tarkoitatko, että Isä tuli ihmiseksi?

Filippiläiskirjeessä (luku 2) sanotaan näin:
5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;
8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.


Jeesus luopui asemastaan ja tuli ihmiseksi. Ja on edelleen ihminen: kun hän ylös noustaan ilmestyi opetuslapsille, hän näytti kätensä ja niissä olevat haavat. Hänelle on ruumis, jota nimitetään "ylösnousemusruumiiksi". Isällä ei ole ruumista.

Poika on se joka alentui, ei Isä. Esikuvana tästä Aabraham uhrasi poikansa, ei itseään.

Mutta en tietenkään tarkoita, että Jeesus olisi "ulkopuolinen".
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Jopo - 10.02.18 - klo:18:18
Isä ei tullut ihmiseksi, mutta Jumala tuli!

Sopi se meidän järkeemme tai ei, niin Raamattu ilmoittaa. Jumala olemusta emme pysty järjellämme käsittämään. Eikä sitä kannata alkaa kauheasti enempää selittää, mitä Raamattu siitä ilmoittaa.

Oleellista tässä on se, ettei Jumala laita luotua "ulkopuolista" sovittaamaan ihmisen ja Jumalan välistä synnin kuilua. Hyvä, että ollaan siitä tärkeimmästä yhtä mieltä.

Joh. 3:16 korostaa Jumalan rakkautta:"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa".

 "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa"

Sellainen on Jumala. Hän sovittaa sen minkä ihminen on rikkonut. Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Saadakseen ihmisen takaisin yhteyteensä.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 10.02.18 - klo:18:39
Asemasota katsotaan siis päättyneeksi. Rauha maassa ;)
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Mietiskelijä - 10.02.18 - klo:19:30
Asemasota katsotaan siis päättyneeksi. Rauha maassa ;)

Jumalattomilla ei ole rauhaa.
Kirjoituksesi viittaavat siihen, että olet kääntynyt kristinuskosta jehovantodistajaksi.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 10.02.18 - klo:20:20
Asemasota katsotaan siis päättyneeksi. Rauha maassa ;)

Jumalattomilla ei ole rauhaa.
Kirjoituksesi viittaavat siihen, että olet kääntynyt kristinuskosta jehovantodistajaksi.
Jaa, tuo taitaa kyllä kuulua uskomattomimpien kommenttien top 5 -listalle  ::)
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 11.02.18 - klo:00:03
Isä Poika ja Pyhä Henki ei tarkoita sitä, että olisi kolme Jumalaa,
vaan sitä että on YKSI Jumala joka on Isä Poika ja Pyhä Henki.
Koska synti on lihassa tehty, sen rangaistus (kuolema) on myös kärsittävä lihassa.
Siksi Jumala itse inkarnoitui maan päälle ihmiseksi, Jeesuksessa Kristuksessa, joka ei ollut lainkaan miehen spermasta siinnyt, eli hedelmöittynyt. Jumala itse hedelmöitti Jeesuksen neitsyt Marian kohtuun (Marian munasolusta Jeesukselle tuli ihmisen geenistö ja Jumalasta Jumala. Sikäli vaikea hahmottaa koska tällaista ei tapahdu maailmankaikkeudessa kuin tämä yksi kerta, eikä se ole järjellä selitettävissä lainkaan.Jeesus ei ole siis luotu olento, vaan hän on Jumala, Jumalasta syntynyt, ihmiseksi inkarnoitunut meitsyt Marian kohtuun ja Mariasta ihmiseksi syntynyt noin 33 vuoden ajaksi, jona aikana hän viattomana otti päälleen koko maailman synnit, ja kärsi koko maailman syntien rangaistuksen, kuoleman. 

Koska Jeesus oli viaton, ei kuolemalla ollut kuitenkaan valtaa häneen, vaan hän nousi kuolleiusta komantena päivänä. Kuolleista ylösnousemisensa jälkeen Jeesus vielä oli täällä maan päällä ja ilmestyi omilleen useasti 40 päivän aikana. Jonka jälkeen hän nousi ylos taivaaseen ja lähetti Pyhän Hengen maan päälle. Myös Pyhä Henki on samaa olemusta Isän ja Pojan kanssa.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 11.02.18 - klo:09:18
Jopo: jatketaan nyt vielä vähän tätä keskustelua.

Sanoit että Jeesusta ei ole luotu. Käsittääkseni katolinen kolminaisuusoppi opettaa,
että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä suuria ja samanarvoisia, jne. Mielestäni Raamattu
kyllä opettaa muuta.

Esimerkiksi sen, että Isä on Pojan yläpuolella. Poika on alistettu Isän valtaan,
ja Isä on asettanut hänet oikealle puolelleen taivaissa:

Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle." Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. 1. kor 15:27-28

"...herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa" Ef 1:20

Luomisesta: kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen (Kol 1). Hän on esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
Mitä tarkoittaa, että Jeesus on luomiseen liittyvissä asioissa esikoinen? Mielestäni sitä, että Hänet on luotu ensimmäisenä.
Sananlaskujen luku 8 kannattaa lukea tähän liittyen kokonaan, mutta poimin sieltä tähän yhden jakeen:

"Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua."Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Mice - 11.02.18 - klo:10:26
Itse en usko että Jeesus on luotu. Jeesus on ollut iankaikkisuudesta asti ja tulee olemaan.
Ymmärrän ja uskon siis, että Jeesus ei ole luotu olento, vaan Jumala - samaa olemusta Isän kanssa.


Esim. vanha Biblia kääntää tuon sananl. 8:22 näin:

"Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa: ennenkuin mitään tehty oli, olin minä."

Ja King James -käännös:

"The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old."

Tuon voisi kääntää, että Herra omisti minut teidensä alussa, ennen hänen vanhoja tekojaan.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Natanael - 11.02.18 - klo:10:53
Täällä on käsitelty tuota käännösvirhettä:

http://tuomasjasuvi.jesusanswers.com/kosyvanto.htm
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: JPK - 11.02.18 - klo:12:55
Keskustelussa kun on siirrytty pohtimaan Jeesuksen asemaa Jumalana ja Jumalan Poikana, viittaan tässä kahteen mielestäni hyvin tärkeään Raamatun ilmoitukseen.

(1) Jeesus on aina ollut Jumalan SANA ja Jumala, ollen aina, eli iankaikkisuudessa (ennen luomista) Jumalan kanssa

Lainaus
Joh.1:1-2 "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä."

(2) Jeesus Jumalan SANANA tulee lihaksi, eli ihmiseksi - ollen tässä 100% Jumala ja 100% ihminen. Jeesus ei siis menetä ihmiseksi tulemisessaan olemustaan olla Jumala.

Lainaus
1Tim.3:16 "Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän [Jumala], joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen."

Nämä Raamatun ilmoitukset siis osoittavat, että Jeesus on Jumala (Sana), aina olleena Jumalan tykönä, joka tulleessaan ihmiseksi edelleen on Jumala, mutta ilmestyneenä nyt lihassa; eli tullen ihmiseksi.

Iankaikkisuudessa Isän ja Pojan välinen ykseys - olla YKSI Jumala, ja silti kaksi persoonaa; Isä Jumala ja Sana Hänen kansssaan, ei mielestäni missään Raamatussa tule sellaiseksi, että Isä Jumala olisi "synnyttänyt" / "luonut" SANAN omaan yhteyteensä, vaan että he molemmat ovat iankaikkisia, ja siinä merkityksessä "luomattomia".

Asiaa on tutkittu esim. "ainosyntyinen" sanan kreikankielen taustaa tutkimalla, josta useat UT:n kreikankielen tutkijat ovat päätyneet enemmän muotoon "ainokainen". Toinen merkitys on se että Jeesus on Jumalan kuva, jossa Jumala joka on HENKI on muodossaan ja olemuksessaan Hänen kuvana juuri Jeesus.

Kol.1:15 "ja hän (Jeesus) on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa."

Tässä kohdassa kuitenkin Jeesus kuvataan myös sanoin "esikoinen", joka toistuu Hebr.1:6 kohdassa, merkiten siinäkin Jeesusta. Jeesus siis on Jumalan "esikoinen" ja Jumalan "kuva" ennen kuin mitään oli luotu.

Toisaalla sanat "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin" selittyy UT:ssa Apostolien tekojen kohdalla, jossa tämä merkitsee Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista, ei Hänen "syntymistään" Jumalasta iankaikkisuudessa.

Ap.t.13:32-33 "Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen, niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: 'Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt'.

Jumala ei siis "synnytä" tai "luo" toista Jumalaa iankaikkisuudessa (eli Jeesus/Sana), vaan mainittu "tänä päivänä minä sinut synnytin" selittyy Raamatulla merkitsemään Jeesuksen kuolleista nousemista, jossa Jumala herättää Poikansa kuolleista; eli Jeesuksen Kristuksen ylösnouseminen kuolleista.

Nämä siis selittävät:

(1) Jeesus on aina Jumalan tykönä ollut Sana ja siinä yhdenmukaisesti Hän on Jumala

(2) Jeesus tullessaan ihmiseksi on Jumala ilmestyneenä lihassa, eli 100% Jumala ja 100% ihminen

(3) Jeesus on Jumalan kuva ja esikoinen ennen maailman luomista (eli ikuisuudesta asti ollut, ei luotu)

(4) Jeesus ei ole "syntynyt" iankaikkisuudessa Jumalasta, vaan "syntyminen" merkitsee Hänen ylösnousemustaan kuolleista, ristin kuoleman jälkeen, kolmantena päivänä.


Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 11.02.18 - klo:12:56
Kuten JPK tuossa myös totesi. Ei todellakaan, Jeesusta ei ole luotu, tuollainen väite luodusta Jeesuksesta on harhaoppia. Asiayhteydestään irroitettuja pakkoja käytetään usein väärien oppien tukemiseen. Näistä yhden ja kahden jakeen vääristä tulkinnoista on lukematon määrä esimerkkejä.

Lihaksi 33 vuoden ajaksi inkarnoitunut Pyhä Jumala, Jeesus Kristus, on samaa olemusta Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Ei ole kolmea Jumalaa, on vain yksi Jumala, - Isä Poika ja Pyhä Henki. Kun maailmanaika loppuu, valtaistuimella istuu vain yksi Pyhä Herra, hän on ihmisen pojan muotoinen. Jeesus on Herra. Ja Herra on Jumala, eikä toista ole. - On vain yksi Herra.

Mark. 12:29 Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa;


***) 1. Kor. 8:6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, ***  jonka kautta kaikki on, ***  niin myös me hänen kauttansa.

Fil. 2:11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

2. Tess. 2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 11.02.18 - klo:13:06
Jos Jumala olisi ihmisten selitettävissä, niin hän olisikin ihmisten mielikuvitusten luoma olento.

Näin ei ole, Jumala ei ole ihmisen selitettävissä, hän on ilmoittanut profeettojen, Jeesuksen ja apostolien kautta itsestään sen verran, kun pelastukseen tarvitaan. Hänen valtasuuruuttaan ei kukaan ihminen voi koskaan käsittää.

Tyhjästä ei nimittäin synny mitään, ei edes sitä ns. tiedemiesten mielikuvituksissa keksittyä alkuräjähdystä.
Maailmankaikkeuden tekemiseen tyhjästä tarvitaan niin suuri voima ja viisaus, jota kukaan ihminen ei voi koskaan käsittää.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 11.02.18 - klo:13:41
Täällä on käsitelty tuota käännösvirhettä:

http://tuomasjasuvi.jesusanswers.com/kosyvanto.htm
Hyvä että laitoit viestiisi tuon linkin.

Jos todella on kyseessä käännösvirhe, niin minun täytyy tutkia asiaa uudestaan.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Jopo - 11.02.18 - klo:15:20
Jatketaan vain Taisto keskustelua. Sinä olet mielestäni suorastaan esimerkillinen keskustelija joista meidän monien tulisi ottaa mallia. Sellaisesta maltillisesta asenteesta. Kirjoituksiasi on miellyttävä lukea. Sanon tämän aivan sydämestäni.

 Muutama huomio ensin Sananlaskujen kirjasta.

1) San.8:22. Tuolla olikin linkki, jossa arvioitiin käännöstä. Se kannattaa lukea.

2) Toisekseen, sananlaskut on mielestäni luonteeltaan tarkoitettu ensisijaisesti viisauden opettamiseksi. Sellaista käytännön viisautta, sananlaskjen muodossa. Ei ole niinkään tarkoitettu ensisijaiseksi lähteeksi arvioitaessa tarkemmin Raamatun opin kysymyksiä. Eihän sananalaskuja yleensäkään oteta aina kirjaimellisesti, vaan ne kertovat iskevästi joitain elämän viisauksia ja hyviä oheita. Toki Raamatun sananlaskut ovat samalla Jumalan sanaa. Mutta luonteeltaan kirja on hieman erilainen kuin esim. Roomalaiskirje tarkkoine määritelmineen. Huomaamme varmasti eron?

3) Tuo San. 8 luku puhuu viisaudesta. Voisiko tosiaan olla niin, että Jumala olisi "luonut" viisauden? Eikö viisaus ole yhtä ikuinen kuin Jumala? Vaikea olisi ajatella Jumalaa ilman viisautta. Niin että viisaus olisi luotu myöhemmin. Jos San. 8 kerrottu viisaus ymmärretään tarkoittavan Jeesusta, se pikemminkin vahvistaa sen, ettei Jeesus (viisaus) voi olla luotu.

Jeesuksen Jumaluus ole vain yhden tai edes muutaman kohdan varassa. Raamattu opettaa selkeästi Jeesuksen olevan Jumala (Esim. Joh.1 luku). Ennen kaikkea se, että Jeesukselle annetaan ominaisuuksia jotka kuuluvat vain Jumalalle.

Fariseukset olivat oikeassa siinä, että "Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi". Kukapa muu voisi antaa Jumalaa vastaan tehdyt synnit anteeksi kuin Jumala itse? Jeesus sanoi, että hänellä on valta antaa synnit anteeksi.

Jeesus on uskon kohde:"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut". Kuten VT:ssa Jumala. Esim. Aabraham.

Jeesukselle on annettu kaikki valta, taivaassa ja maan pääällä. Voisiko Jumala sellaisen vallan antaa luodulle? Kaiken vallan!

Jeesus on arvollinen ylistyksen kohde, kuten Isä Jmala:"Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen". Jumala itse ilmoittaa VT:ssa:"Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle"

Jeesukselle on annettu UT:ssa sama arvonimi Herra, kuin Jumalalle. Jne.  Jeesus käytti itsestään samaa ilmaisua "minä olen" minkä Jumala ilmoitti nimekseen VT:ssa. Se oli itseasiassa pääsyitä, miksi Jeesusta syytettiin Jumalan pilkasta.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 11.02.18 - klo:15:57
Aamen Jopo.  :)
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: albert1 - 11.02.18 - klo:19:15
Taisto: " Sanoit että Jeesusta ei ole luotu. Käsittääkseni katolinen kolminaisuusoppi opettaa,
että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä suuria ja samanarvoisia, jne. Mielestäni Raamattu
kyllä opettaa muuta."

Katolinen katekismus (isbn 978-952-9627-37-0) toteaa s,81: Toinen ekumeeninen kirkolliskokous Konstantinopolissa v.381 tunnusti apostolisen uskon Pyhään Henkeen". Vasta tuolloin syntyi kolmiyhteinen jumalakuva. Pyhä Henki oli jumaluuden kolmas persoona, joka oli yksi ja sama jumala isän ja pojan kanssa. Yksi on siis sama kuin kolme ja kolme sama kuin yksi. Minä en sitä pysty käsittämään ja toteankin samalla, että kyseessä oli kirkolliskokouksen päätös, ei raamattuun selvästi kirjattu ajatus.
Kolminaisuudella lienee ollut juurensa muinaisissa babylonialaisissa uskonkäsityksissä.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 12.02.18 - klo:00:10
Lue Raamattua Albert1, äläkä enään jatkossa höpötä omiasi:

Katolisesta  kirkosta ei tiedetty mitään, kun Jeesus kuollesta ylösnousseena opetti opetuslapsilleen, n v.0030 jKr.    Matt. 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Isä poika ja Pyhä Henki olivat LÄSNÄ myöskin Jeesuksen kasteen yhteydessä:

Luuk. 3:22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

Kaikkia sontaa ihmiset uskovat kyllä mielellään, - mutta eivät Jumalan sanaa.

Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Isä Poika ja Pyhä Henki, on Jumala ilmoitus pyhissä kirjoituksissa!

Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 12.02.18 - klo:07:19
Jatketaan vain Taisto keskustelua. Sinä olet mielestäni suorastaan esimerkillinen keskustelija joista meidän monien tulisi ottaa mallia. Sellaisesta maltillisesta asenteesta. Kirjoituksiasi on miellyttävä lukea. Sanon tämän aivan sydämestäni.

Kiitos kannustavasta kommentistasi, Jopo!

Olen tietoisesti pyrkinyt vähentämään jyrkkää kommentointia toisten viesteihin.
On myönnettävä, että se ottaa välillä koville olla puuttumatta asiaan, jos omasta mielestä joku puhuu puuta heinää.
Jos ei pysty "inhimillisesti" vastaamaan, niin täytyy vain antaa sellaisten viestien olla, antamatta niiden kuohuttaa omaa sieluaan.

Nimimerkin takana kirjoittavaa ihmistä ei aina muista kunnioittaa ihmisenä. Koetan ajatella niin,
että ei pidä sanoa sellaista mitä ei voisi kasvotusten sanoa. Face to face -keskustelussa yleensä hiukan
enemmän kunnioittaa toista osapuolta - toivottavasti  ::)
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 12.02.18 - klo:13:04
Jumalan sanaa ei voi, eikä saa muuttaa alkuperäisestä. Jos jokin asia on epäselvää, se on jätettävä siihen, ehkä Jumala jossakin vaiheessa kirkastaa Pyhän Henkensä kautta tuon kohdan. Tulkinnoissa ne virheet tulevat, kun tulkitsemaan ryhtynyt ei tunne riittävästi kaikkien 66 pyhän kirjoituksen sisältöä, eikä alkukieliä ja kirkkohistorioita ja ryhtyy tekemään omai tulkintoja yhden ja kahden jakeen perusteella jostakin kirjeestä tai kirjoituksesta. Jokainen tulkinta pitää tutkia, kestääkö se samassa linjassa kaikkien 66 pyhän kirjoituksen kanssa, ellei niin silloin on tulkittu väärin.

Keskeisiltä pelastukseen liittyviltä kirjoituksiltaan Raamattu vahvistaa saman asian monilta eri kanteilta eri kirjeissä ja kirjoituksissa, kuitenkin yhtäpitävästi.

Sanassa pysyminen aiheuttaa usein ristiriitoja, eikä se ihme ole, erilaisia seurakuntia paljon ja opetus niissä joskus hyvinkin puutteellista, opillisessa mielessä.

Uskonnossa on hyvin paljon tunnejohteisuutta, usko Kristukseen edellyttää tiukkaa Jumalan sanan faktoissa pysymistä, kristinuskon keskeisissä kysymyksissä. Ns. ehdonvallan asia ovat sitten erikseen, niiden kanssa kukin toimii sillä tavalla, kun parhaaksi näkee ja kokee.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 12.02.18 - klo:18:32
Jumalan sanaa ei voi, eikä saa muuttaa alkuperäisestä. Jos jokin asia on epäselvää, se on jätettävä siihen, ehkä Jumala jossakin vaiheessa kirkastaa Pyhän Henkensä kautta tuon kohdan. Tulkinnoissa ne virheet tulevat, kun tulkitsemaan ryhtynyt ei tunne riittävästi kaikkien 66 pyhän kirjoituksen sisältöä, eikä alkukieliä ja kirkkohistorioita ja ryhtyy tekemään omai tulkintoja yhden ja kahden jakeen perusteella jostakin kirjeestä tai kirjoituksesta. Jokainen tulkinta pitää tutkia, kestääkö se samassa linjassa kaikkien 66 pyhän kirjoituksen kanssa, ellei niin silloin on tulkittu väärin.

Keskeisiltä pelastukseen liittyviltä kirjoituksiltaan Raamattu vahvistaa saman asian monilta eri kanteilta eri kirjeissä ja kirjoituksissa, kuitenkin yhtäpitävästi.

Sanassa pysyminen aiheuttaa usein ristiriitoja, eikä se ihme ole, erilaisia seurakuntia paljon ja opetus niissä joskus hyvinkin puutteellista, opillisessa mielessä.

Uskonnossa on hyvin paljon tunnejohteisuutta, usko Kristukseen edellyttää tiukkaa Jumalan sanan faktoissa pysymistä, kristinuskon keskeisissä kysymyksissä. Ns. ehdonvallan asia ovat sitten erikseen, niiden kanssa kukin toimii sillä tavalla, kun parhaaksi näkee ja kokee.
Tunnetko sinä, evlutkristitty, hyvin kaikkien 66 kirjoituksen sisällön, myös alkukielillä?

Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 12.02.18 - klo:19:57
En. Mutta kristinuskon perusteet on selvillä, lukemisen ja asiantuntijoiden kuuntelemisen kautta. Kristinuskon perusteet opetettiin jo kansa ja kansalaiskoulussa, 50-60 luvulla. Ydin on siinä, ettei kirjoitettuja tekstejä muuteta. Ja ensisijaisesti luetaan aina niin, kun on kirjoitettu. Raamattu myös selittää itse itseään hyvin monipuolisesti eri kirjoitusten ja kirjeiden kautta.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Taisto - 12.02.18 - klo:21:08
En.
Niinpä niin.

Kaikella kaveruudella - vai pitäisikö sanoa veljeydellä: sinä heittelet tänne railakkaita puheenvuoroja,
ajoittain loukkaaviakin. En tiedä mihin sillä tyylilläsi pyrit. Mutta aika varma keino se on menettää ympäriltään
keskustelukumppanit, ennemmin tai myöhemmin.

Ja uskovien pitäisi kai olla veljiä keskenään ...
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Jopo - 12.02.18 - klo:21:17
Katolinen katekismus (isbn 978-952-9627-37-0) toteaa s,81: Toinen ekumeeninen kirkolliskokous Konstantinopolissa v.381 tunnusti apostolisen uskon Pyhään Henkeen". Vasta tuolloin syntyi kolmiyhteinen jumalakuva. Pyhä Henki oli jumaluuden kolmas persoona, joka oli yksi ja sama jumala isän ja pojan kanssa. Yksi on siis sama kuin kolme ja kolme sama kuin yksi. Minä en sitä pysty käsittämään ja toteankin samalla, että kyseessä oli kirkolliskokouksen päätös, ei raamattuun selvästi kirjattu ajatus.
Kolminaisuudella lienee ollut juurensa muinaisissa babylonialaisissa uskonkäsityksissä.

En tiedä onko kolminaisuus täysin onnistunut ilmaisu Jumalasta. Sillä on koetettu kuvata sitä, mitä Raamattu opettaa Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä. Se on pitkällisen ja erittäin perusteellisen Raamatun tutkimisen tulos - ei suinkaan kirkolliskokouksessa keksitty uutuus.

Totta on, ettei kukaan voi täysin ymmärtää Jumalan olemusta. Kuinka voisimmekaan? Emmehän itseämmekään aina suinkaan ymmärrä. Jopa Paavali sanoo:"Suuri on Jumalisuuden salaisuus".

Ymmärrykseni on tietysti vajavaista kaikessa. Mutta jos kieltäisin Kolminaisuuden sellaisena kuin se on ymmärretty, joutuisin ristiriitaan monien Raamatun kohtien kanssa. Ajattelen, etten ole oikeutettu asettamaan omia järjenpäätelmiäni Raamatun sanan yläpuolelle. En ole oikeutettu, vaikka siihenkin varmaan sorrun siellä ja täällä.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: garibaldi - 13.02.18 - klo:10:07
Kolminaisuuteen liittyen suosittelen tällaista lyhyttä kirjaa:

https://www.amazon.com/Forgotten-Trinity-James-R-White/dp/1556617259 .

James White on väitellyt paljon mormoneiden ja Jehovan todistajien kanssa.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 13.02.18 - klo:23:53
Isä Poika ja Pyhä Henki on Raamatun ilmoitus Jumalastamme. Kysymys on siis Jumalan ilmoituksesta, ei ihmisten yrityksistä kuvata Jumalaa. JOs käsittää sen että ihmisessäkin on kolme osaa, henki sielu ja ruumis, mutta on vain yksi ihminen jossa kaikki nämä ovat. Ehkä se hieman helpottaa Jumalan hahmottamisessa?

Vaikka ei tietenkään selitä Jumalaa, joka on kaikkialla maailmankaikkeudessa, saman sekunninkin aikana.
Iankaikkeudessa kun ei ole aikaa eikä kilometreja. Miljardi miljardia vuotta meidän aikaamme on taivaassa NYT HETKI.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Jopo - 14.02.18 - klo:18:03
Koska sanaa "Kolminaisuus" ei ole Raamatussa, kirjoitin:"Sillä on koetettu kuvata sitä, mitä Raamattu opettaa Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä" - siis yritystä ymmärtää, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut.

Lapset kouluikäisinä kyselivät asiasta. Kysyin:"Jos ulkona on vettä, lunta ja jäätä, motako ainetta siellä on?"
- "no kolmea, tai oikeastaan yhtä.."

Sillä selvityksellä, että se on vain yksinkertaisetettu kuva miten 3 voi olla 1. Jumalaan kuvaus ei tietenkään sellaisenaan sovi.

Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 15.02.18 - klo:06:13
Hyvä vertaus. 😇
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: garibaldi - 15.02.18 - klo:09:14
Jumalan pelastustyö on kolmiyhteinen. Isä valitsee, Poika lunastaa ja Pyhä Henki uudestisynnyttää.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 15.02.18 - klo:23:40
Luoja, lunastaja ja pyhittäjä.   

Joh. 3:5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö ...
***) ... muutoin kuin minun kauttani.

Isä, Poika, Pyhä Henki + vesi, synnyttää uudesti.

Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: Pökkelö - 19.02.18 - klo:22:28
En. Mutta kristinuskon perusteet on selvillä, lukemisen ja asiantuntijoiden kuuntelemisen kautta. Kristinuskon perusteet opetettiin jo kansa ja kansalaiskoulussa, 50-60 luvulla. Ydin on siinä, ettei kirjoitettuja tekstejä muuteta. Ja ensisijaisesti luetaan aina niin, kun on kirjoitettu. Raamattu myös selittää itse itseään hyvin monipuolisesti eri kirjoitusten ja kirjeiden kautta.

Meidän Herramme Jeesus Kristus kertoi vertauksen publikaanista ja fariseuksesta.
Fariseus tunsi kirjoitukset ja osasi asiat erinomaisesti varmasti lapsesta lähtien.
Silti hän oli muuttumattomin sydämin Herran edessä.

Publikaani ei osannut. Hänellä oli jotain mitä Fariseuksella ei kaikesta osaamisestaan huolimatta ollut.
Publikaanilla oli syntinen sydän paljaana Herran pyhyyden edessä.
Otsikko: Vs: HERRA Jeesus Kristus Raamatussa
Kirjoitti: evlutkristitty - 20.02.18 - klo:09:51
Juuri näin. Kun laki kirkastuu, siinä oma mahdottomuus paljastuu. Jää vain yksi tie, Jeesus joka on ottanut syntini kantaakseen ne ristille. Se oli raskas tie Jeesukselle. Nyt hän tänäänkin odottaa että otamme lahjan vastaan, ja elämme sen voimasta. Armosta ja syntiemme anteeksiantamuksesta iloiten. Kallis on Jeesuksen veren hinta. 😇