Kirjoittaja Aihe: Tuomarien kirja  (Luettu 12311 kertaa)

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Tuomarien kirja
« : 05.06.15 - klo:17:07 »
Kysyisin sellaista, onko joku teistä päässyt sisälle Tuomarien kirjaan.
Tarkoitan sellaista kokonaisnäkemystä siitä.


Tiedän, että Tuomarien kirjan sanomaa verrataan usein Joosuan kirjaan ja osaltaan sitä kautta selittyy jotakin.

Joosuan kirjasta voidaan lukea, kuinka erinäisten takaiskujen kautta saavutettiin voittoja.
Tuomarien kirjassa esiintyy vain pieniä valon pilkahduksia vuosisatojen aikana.


Tuomarien kirjan kattama ajanjakso tiivistyy hyvin synkästi.
Tuom.21:25 Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki.


Joosuan kirja kuvaa mielestäni pyhitystä.
Mitä Tuomarien kirja kokonaisuutena opettaa?

Uudesta Testamentista löytyy pyhä papisto ja kuninkaallinen suku.
Onko tuomareilla jotakin kerrottavaa seurakunnan aikaan liittyen?
Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #1 : 05.06.15 - klo:17:15 »
Joosuan kirjan voittoisan sanoman keskelle on viety ainakin yksi sellainen tapahtuma, joka oikeasti tapahtui vasta myöhemmin.
Tuolla asialla täytyy olla joku hengellinen merkitys, mutta en tiedä kumpaako kirjaa tuo enemmän avaa.


Lainaus käyttäjältä: Joos.15
13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.
14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,
15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.
16 Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi".
17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.
18 Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?"
19 Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.1:
1 Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta: "Minkä heimon on ensimmäisenä lähdettävä sotaan kanaanilaisia vastaan?"

Lainaus käyttäjältä: Tuom.1:
10 Juudan miehet hyökkäsivät Hebronissa, entisessä Kirjat-Arbassa, asuvia kanaanilaisia vastaan ja löivät Sesain, Ahimanin ja Talmain sukukunnat. [Joos. 15:13-19]
11 Sieltä he lähtivät kohti Debirin kaupunkia, jota ennen sanottiin Kirjat- Seferiksi.
12 Kaleb sanoi: "Sille, joka kukistaa Kirjat-Seferin ja valtaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan."
13 Otniel, Kalebin nuoremman veljen Kenasin poika, valtasi kaupungin, ja Kaleb antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi.
14 Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä, ja Kaleb kysyi häneltä: "Mikä sinulle tuli?"
15 Aksa vastasi: "Toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut minulle kuivan Negevin, anna minulle myös vesilähteitä." Ja Kaleb antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.


Poissa Paulus

 • Viestejä: 6294
 • "…olitte eksyksissä niinkuin lampaat…" (1.Piet. 2)
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #2 : 05.06.15 - klo:20:16 »
Täytyy todeta, että ainakin minulle useimmat VT:n kertomukset ovat jääneet hämäriksi. Saattaa johtua myös siitä, että niissä seurakunnissa, joiden penkkejä olen kuluttanut, ei juuri kukaan ole niistä puhunut.

Kirjallisuudessa niitä on enemmän käsitelty, mutta siinä tarvittaisiin jonkinlainen seula, ettei kaikkia selityksiä ottaisi todesta. Hilja Aaltonen valitsi tekstinsä usein Vanhasta Testamentista, mutta mieleen ei ole jäänyt ainoaakaan hänen tulkintaansa.

Tietämättömyyteni johtuu lukemattomuudesta - siis lähinnä laiskuudesta.
Lainaus
Vaatii huomattavaa tietoisuutta käsittää oman tietämättömyyden laajuus.”
—   Thomas Sowell

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #3 : 05.07.15 - klo:17:21 »
Yksi lähtökohta Tuomarien kirjalle löytyy kauempaa, ajasta jolloin israelilaiset olivat vielä erämaataipaleella.

Jumala itse lupasi israelilaisille Jordanin länsipuoliset alueet.

Lainaus käyttäjältä: 4.Moos.33
50 Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen:
51 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan,
52 niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa.
53 Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan.
54 Ja jakakaa maa keskenänne arvalla sukujenne mukaan; suuremmalle antakaa suurempi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa. Kukin saakoon perintöosansa siinä, mihin arpa sen hänelle määrää; isienne sukukuntien mukaan jakakaa maa keskenänne.
55 Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte.
56 Ja silloin minä teen teille, niinkuin aioin tehdä heille."


Mooses antoi kahdelle ja puolelle sukukunnalle Jordanin itäpuoliset alueet.

Lainaus käyttäjältä: 4.Moos.32
1 Mutta ruubenilaisilla ja gaadilaisilla oli paljon, ylen runsaasti, karjaa. Kun he nyt katselivat Jaeserin maata ja Gileadin maata, niin he huomasivat, että seutu oli karjanhoitoon sopiva.
2 Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset tulivat ja puhuivat Moosekselle ja pappi Eleasarille ja seurakunnan päämiehille sanoen:
3 "Atarot, Diibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon,
4 tämä maa, jonka Herra on vallannut Israelin seurakunnalle, on karjanhoitoon sopivaa maata, ja sinun palvelijoillasi on karjaa".
5 Ja he sanoivat vielä: "Jos olemme saaneet armon sinun silmiesi edessä, niin annettakoon tämä maa palvelijoillesi omaksi, äläkä vie meitä Jordanin yli".

...
16 Niin he lähestyivät häntä ja sanoivat: "Karjatarhoja me vain rakentaisimme tänne laumoillemme ja kaupunkeja vaimojamme ja lapsiamme varten,
17 mutta itse me varustautuisimme ja rientäisimme israelilaisten etunenässä, kunnes saisimme viedyksi heidät määräpaikkoihinsa, mutta meidän vaimomme ja lapsemme asuisivat sillä aikaa varustetuissa kaupungeissa maan asukkailta rauhassa.
18 Emme me palaisi kotiimme, ennenkuin israelilaiset ovat saaneet haltuunsa kukin perintöosansa,
19 sillä me emme tahdo perintöosaa heidän kanssansa tuolta puolen Jordanin emmekä kauempaa, vaan meidän perintöosamme on joutunut meille tältä puolelta Jordanin, itään päin."
20 Niin Mooses vastasi heille: "Jos näin teette, jos Herran edessä varustaudutte sotaan
21 ja teistä jokainen, sotaan varustettuna, menee Jordanin yli Herran edessä niin pitkäksi aikaa, kunnes on karkoittanut vihollisensa edestään,
22 ja te palaatte vasta senjälkeen, kuin se maa on tehty alamaiseksi Herralle, niin te olette vastuusta vapaat Herran ja Israelin edessä, ja tämä maa tulee teidän omaksenne Herran edessä.
23 Mutta jos ette näin tee, niin katso, te rikotte Herraa vastaan ja saatte tuntea syntinne palkan, joka kohtaa teitä.
24 Rakentakaa siis itsellenne kaupunkeja vaimojanne ja lapsianne varten ja tarhoja karjallenne ja tehkää se, mitä suunne on sanonut."
25 Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat Moosekselle sanoen: "Sinun palvelijasi tekevät, niinkuin herramme käskee.
26 Lapsemme, vaimomme, laumamme ja kaikki juhtamme jääkööt tänne Gileadin kaupunkeihin,
27 mutta sinun palvelijasi lähtevät, jokainen sotaan varustettuna, sinne taisteluun Herran edessä, niinkuin herramme sanoi."
28 Niin Mooses antoi heistä käskyn pappi Eleasarille ja Joosualle, Nuunin pojalle, ja Israelin sukukuntien perhekuntain päämiehille,
29 ja Mooses sanoi heille: "Jos gaadilaiset ja ruubenilaiset teidän kanssanne lähtevät Jordanin yli, jokainen varustettuna taisteluun Herran edessä, ja se maa tulee teille alamaiseksi, niin antakaa heille Gileadin maa omaksi.
30 Mutta jolleivät he varustaudu ja lähde teidän kanssanne sinne, niin asettukoot teidän keskuuteenne Kanaanin maahan."
31 Silloin gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat sanoen: "Mitä Herra on puhunut sinun palvelijoillesi, sen me teemme.
32 Me lähdemme varustettuina Herran edessä Kanaanin maahan, että saisimme omaksemme perintöosan tällä puolella Jordanin."
33 Ja Mooses antoi heille, gaadilaisille ja ruubenilaisille sekä toiselle puolelle Manassen, Joosefin pojan, sukukuntaa, amorilaisten kuninkaan Siihonin valtakunnan ja Baasanin kuninkaan Oogin valtakunnan, maan ja sen kaupungit alueinensa, sen maan kaupungit yltympäri.


Ehtona perintöosan saamiselle oli, että gaadilaiset ja ruubenilaiset lähtevät ensimmäisinä valloittamaan Kanaanin maata

He pitivät lupauksensa niin kuin myöhemmin käy ilmi sekä Joosuan kirjan alussa, että sen loppupuolella (Joos.22)

Lainaus käyttäjältä: Joos.1
12 Mutta ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin:
13 "Muistakaa sitä käskyä, jonka Herran palvelija Mooses teille antoi sanoen: 'Herra, teidän Jumalanne, suo teidän päästä rauhaan ja antaa teille tämän maan'.
14 Vaimonne, lapsenne ja karjanne jääkööt siihen maahan, jonka Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin. Mutta teidän itsenne, kaikkien sotaurhojen, on taisteluun valmiina lähdettävä veljienne etunenässä ja autettava heitä,
15 kunnes Herra suo teidän veljienne päästä rauhaan niinkuin teidänkin, ja hekin ottavat omakseen sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, heille antaa. Sitten saatte palata takaisin siihen maahan, joka on teidän omanne, ja ottaa omaksenne sen maan, jonka Herran palvelija Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin, auringonnousun puolelta."
16 Niin he vastasivat Joosualle sanoen: "Kaiken, minkä olet meidän käskenyt tehdä, me teemme, ja mihin ikinä meidät lähetät, sinne me menemme.

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #4 : 05.07.15 - klo:17:37 »
Edellä kävi ilmi, että ruubenilaiset ja gaadilaiset ja puolikas manasselaisia kävivät etujoukoissa valtaamaan Kanaanin maata.

Toisaalta tiedämme, että Mooses ei koskaan sinne päässyt.
Hengellinen kuva tuosta on se, että koska Mooses edusti lakia, hänellä ei ollut mitään asiaa Jordanin yli.
Laki jäi siis Jordanin länsipuolelle.

Toinen näkökulma on se, että heidänkin, jotka halusivat asua tuolla Mooseksen antamassa lain maassa, täytyi pelastua eli mennä Jordanin yli ja tulla ympärileikatuiksi Gilgalissa (Golgatalla vrt. Room.2:28-29)


Kun suurimmat taistot Kanaanin maassa oli käyty, Joosua päästi ruubenilaiset ja kumppanit kotiinsa.
Siinä vaiheessa oli kuitenkin vielä maata valtaamatta.


Tuomarien kirjan alussa ihmetelläänkin mitä nyt pitäisi tehdä.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.1
1 Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta ja sanoivat: "Kenen meistä on ensiksi lähdettävä kanaanilaisia vastaan, sotimaan heitä vastaan?" Herra vastasi:
2 "Juuda lähteköön; katso, minä annan maan hänen käsiinsä".


Luonnollisessa mielessä  ei ehkä mitenkään ole kummallista, että johto vaihtui Juudalle.
Erämaavaelluksen aikana Juuda oli se sukukunta, joka lähti ensimmäisenä liikkeelle.

« Viimeksi muokattu: 05.07.15 - klo:17:46 kirjoittanut KnutL »

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #5 : 05.07.15 - klo:18:11 »
En tiedä mihin tämän Tuomarien kirjan tutkiminen johtaa vai johtaako mihinkään.
Ajattelin kuitenkin kirjata tähän joitain huomioitani.Joosuan kirjassa oli tunnusomaista, että tämän tästä mainittiin paluu Gilgaliin, joka on siis Golgatan vertauskuva.
Siellä mainitaan myös, että Herran arkki oli mukana.


Kun tutkin Tuomarien kirjaa, en löytänyt yhtään mainintaa Herran arkista tai Liiton arkista. Arkki, erityisesti siihen kuuluva armoistuin, on yksi Jeesuksen esikuvista.

Tuomarien kirjasta löytyy kaksi mainintaa Gilgalista.


Ensimmäinen maininnan kohdalla käy ilmi, että kansa ei mennyt Gilgaliin, mutta Jeesus tuli heidän tykönsä nuhteen kera.
Tuossa puhutaan Herran enkelistä, mutta sanat "Minä johdatin", kertovat, että kyseessä on Jeesus itse.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.2
1 Ja Herran enkeli tuli Gilgalista ylös Bookimiin. Ja hän sanoi: "Minä johdatin teidät Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka minä valalla vannoen olin luvannut teidän isillenne, ja sanoin: 'Minä en riko liittoani teidän kanssanne ikinä.
2 Te taas älkää tehkö liittoa tämän maan asukasten kanssa, vaan kukistakaa heidän alttarinsa.' Mutta te ette ole kuulleet minun ääntäni. Mitä olettekaan tehneet!
3 Niinpä minä nyt sanon teille: Minä en karkoita heitä teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ahdistajat, ja heidän jumalansa tulevat teille ansaksi."


Toinen maininta Gilgalista on kolmannessa luvussa.
Tuossa vaiheessa Golgatan luokse oli pystytetty jo jumalankuvia.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
19 Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta ja käski sanoa: "Minulla on salaista asiaa sinulle, kuningas". Niin tämä sanoi: "Hiljaa!" Ja kaikki, jotka seisoivat hänen luonaan, menivät hänen luotaan ulos.


Mielestäni Joosuan kirja kuvaa pelastumista ja sen jälkeistä pyhitystä.
Tuomarien kirja on kuin vastakohta sille. Tappioita ja jumalattomuutta.
Välillä kuitenkin Jumala antaa kansan keskuuteen tuomareita ja heidän aikanaan asiat ovat paremmin.


Kukapa ei hengellisesti haluaisi elää Joosuan kirjaa, mutta ainakin minä joudun toteamaan, että Tuomarien kirja kuvaa enemmän oman elämän todellisuutta.

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #6 : 30.01.16 - klo:19:29 »
Eipä oikein vieläkään avautunut Tuomarien kirjan kokonaissanoma.

Täytyy yrittää ja ottaa vauhtia kauempaa.

Jumala lupasi israelilaisille erämaassa näin:

Lainaus käyttäjältä: 2Moos.23:
23 Sillä minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät.

ja aiemmin Moosekselle näin:

Lainaus käyttäjältä: 2.Moos.3:
17 Ja minä olen päättänyt näin: minä johdatan teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Mikä oli lopputulos, kun israelilaiset valloittivat Kanaanilaisten maata?


Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #7 : 30.01.16 - klo:19:38 »
Amorilaiset, ainakin osa heistä, voitettiin jo ennen Jordanin ylitystä.

Lainaus käyttäjältä: 5.Moos. 4:
47 Ja he ottivat omakseen hänen maansa ja Oogin, Baasanin kuninkaan, maan, kahden amorilaisten kuninkaan maat, jotka ovat tuolla puolella Jordanin, auringon nousuun päin,

Jordanin ylityksen vastaan tuli monta kansaa.
Lainaus käyttäjältä: Joos. 24
11 Ja kun te olitte menneet Jordanin yli ja tulleet Jerikoon, niin Jerikon miehet ja amorilaiset, perissiläiset, kanaanilaiset, heettiläiset, girgasilaiset, hivviläiset ja jebusilaiset taistelivat teitä vastaan, mutta minä annoin heidät teidän käsiinne.
12 Ja minä lähetin herhiläisiä teidän edellänne, ja ne karkoittivat heidät

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #8 : 30.01.16 - klo:19:48 »
Joosuan aikana ja vähän sen jälkeen israelilaiset valtasivat maata ja voittivat vihollisia  mutta tilanne oli silti tämä:

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
5 Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä,
6 ja he ottivat heidän tyttäriänsä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriänsä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa.


Mitä kuvaavat nuo kansat hengellisessä mielessä?

Erämaasta Kanaanilaisten maahan saapuneet saivat voittoja.

Uusia israelilaisia syntyi tietenkin koko ajan.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
1 Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista-

2 hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet-:

3 filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.

4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä.


Kun Jumala herätti tuomareita keskelle israelilaisten ahdinkoa, mitä kansoja vastaan he silloin nousivat?
Kertooko se jotain meille?

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #9 : 26.03.16 - klo:09:45 »

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
1 Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista-

2 hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet-:

3 filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.

4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä.


Kun Jumala herätti tuomareita keskelle israelilaisten ahdinkoa, mitä kansoja vastaan he silloin nousivat?
Kertooko se jotain meille?

Jumala ilmoitti haluavansa koetella tiettyjen kansojen kautta Israelia.

Joosuan kirja kertoo hengellistä sanomaa kuinka Israel sai voiton tietyistä kansoista ja kuninkaista eli siis niistä mistä mekin voimme voiton saada.
Näyttäisi siltä, että Tuomarien kirja kertoo niistä asioista, joihin uskovat helposti lankeavat.
« Viimeksi muokattu: 26.03.16 - klo:09:53 kirjoittanut KnutL »

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #10 : 26.03.16 - klo:09:52 »
Liittyvätkö nämä samaan asiaan?:

"Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

"Näin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja unhottivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita."

Edellä kerrotaan, että Israel asui kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä.
Israel joutui tuon jälkeen Mesopotamian kuninkaan hallintaan.

"Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Kuusan-Risataimin, Mesopotamian kuninkaan, käsiin; ja israelilaiset palvelivat Kuusan-Risataimia kahdeksan vuotta."


Tuossa mietityttää se, että koettelu ja tuomio tulivat eri taholta.


Mesopotamia edustaa sitä tahoa, josta Aabraham lähti.
Mesopotamiassa palvottiin monia jumalia, ilmeisesti myös kuuta ja muita taivaan kappaleita.
« Viimeksi muokattu: 26.03.16 - klo:09:58 kirjoittanut KnutL »

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #11 : 26.03.16 - klo:10:23 »
Mesopotamian kuninkaan vallasta Israelin vapautti Otniel, Kaalebin veljen poika.

Otniel oli Joos. 15 ja Tuom.1 kertoman mukaan valloittanut Kirjat-Seeferin ja saanut siitä palkaksi Kaalebin tyttären Aksan.
Kirjat-Seefer tarkoita suomeksi kirjan kaupunkia.

En ymmärrä mitä tuo kahteen kertaan Raamatussa kerrottu tapahtuma opettaa. Jotain siinä on taustalla, koska Raamattu sitä toistaa. Vieläpä niin, että ajallisesti tuo tapahtuma on siirretty myös osaksi Joosuan  kirjan voittoja.
Tietysti voi ihan ensimmäisenä ajatella, että pelkkä kirja, "kirjain kuolettaa" ei riitä tyydyttämään sydäntä.

Samassa yhteydessä, hieman edellä kerrotaan kuinka Kaalebin voitti kolme jättiläistä.
Näitä jättiläisiä tavataan myös ennen Luvattuun maahan saapumista, myöhemmin Daavidin voittaessa Goljatin ja sitten myös Daavidin miehet voittivat jättiläisiä.
Ehkä nuo jättiläisten voittamiset kertovat jotain aluksi ylivoimaisilta tuntuvien syntien voittamisesta. Hmm..

Otniel vaimoineen sai myös Ylälähteet ja Alalähteet.
Ehkä niistä Otniel sai voimaa vastustaa viholliskuningasta.

Kertovatko nämä jakeet noista lähteistä?

""Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi"

"mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään"."

"Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan."
« Viimeksi muokattu: 26.03.16 - klo:10:35 kirjoittanut KnutL »

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #12 : 26.03.16 - klo:11:14 »
Otnielin kuoleman jälkeen Israelissa rehotti taas synnin teko.


"Mutta israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra vahvisti Eglonin, Mooabin kuninkaan, Israelia väkevämmäksi, koska he tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
Ja tämä kokosi luoksensa ammonilaiset ja amalekilaiset, lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat Palmukaupungin."

Nämäkään alistajat eivät olleet niitä kansoja, joita Jumala jätti Israelia koetellakseen.

Palmukaupunki on ilmeisesti sama kuin Jeriko. Se ensimmäinen kaupunki, jonka israelilaiset valtasivat Luvattuun maahan tullessaan. Se, jonka paksut muurit murtuivat.
Se, josta myös ympärillä olevat ihmiset näkevät, että maassa on vaihtunut hallitsija.Ammonilaiset olivat Lootin tyttärestä syntynyt kansa.
Lootilla oli kaksi tytärtä. Molemmat tulivat raskaaksi isästään ja niin saivat alkunsa mooabilaisten ja ammonilaiset.
Loot teki aikoinaan sellaisen valinnan, jota ihmiset tekevät, kun katsovat tätä maailmaa vain luonnollisin silmin.

"Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua; ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Sooariin saakka niinkuin Herran puutarha, niinkuin Egyptin maa.
Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan."

Sooar on suomennettuna mitätön tai merkityksetön.Amalekilaiset olivat ensimmäinen kansa, jota vastaan Israel taisteli lähdettyään Egyptistä.
Amalekilaisia pidetään yleisesti lihallisuuden vertauskuvana. Amalek oli Eesaun pojanpoika.

Poissa Natanael

 • Ylläpitäjä
 • Viestejä: 4405
 • Matkalla
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #13 : 26.03.16 - klo:11:46 »
Eehud oli se, joka tällä kertaa vapautti israelilaiset Mooabin kuninkaan vallasta.
Hän lähti surmaamaan Mooabin kuningasta Gilgalista.
Gilgal on niin kuin muistamme Golgatan vertauskuva.

En oikein tiedä miten pitäisi suhtautua näihin Raamatunkäännöksiin:

1933
"Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta. Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta"

1992
"Vietyään veron perille hän saattoi kantajina olleita miehiä Gilgalin kivipatsaille asti, mutta palasi itse Eglonin luo."


Jos Gilgalissa oli jumalankuvia,  epäjumalanpalvelus oli Israelissa tosi pitkällä.

Nuo kivipatsaat saattoivat olla myös niitä kiviä, jotka Joosuan aikaan otettiin Jordanista muistoksi siitä, että Herran arkki eli siis Jeesus itse oli avannut tien Luvattuun maahan.
Gilgalissa/Golgatalla tapahtui myös (sydämen) ympärileikkaus.

Poissa Taisto

 • Viestejä: 2089
Vs: Tuomarien kirja
« Vastaus #14 : 26.03.16 - klo:21:19 »
Puimiksen VT-teologien kerhon toiminta taitaa olla hiipumaan päin... kommenttien lukumäärästä ja laadusta päätellen.