Puimatanner > Raamattupiiri

Roomalaiskirje 12

(1/38) > >>

Letsa:
Uudemman käännöksen mukaan tämä. Siinä on paljon kehotusta ja kun luen sitä, tulee "lämmin olo", en paremminkaan osaa sitä ilmaista. Kasvun haastetta on. Että koko elämä Jumalalle pyhäksi, eläväksi ja mieluisaksi uhriksi. Koen niin, että en voi muuta kuin antaa Jumalalle luvan muuttaa minua (mielen uudistuksen kautta) niin, että voisin olla edes pieneltä osalta pyhä uhri. Tästä versoaa tuo muu, olla ja toteuttaa sitä, johon luku kehoittaa.

Raamattu sanoo, että Kristusta katsomalla me muutumme. Jeesus on Jumalan Sana, sanotaan myös. Meille on eväät annettu muuttumiseen, Pyhä Henki ja Jumalan sana yhdessä. Ja Jeesus sanoi, että jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ilman Häntä en voi puhdistua, en pyhittyä, en tehdä mitään, mutta hänessä kaiken, nämäkin on Raamatussa.

Tällaisia ajatuksia nousi äkkiseltään. Miten olette kokeneet tämän luvun?

Roomalaiskirje 12

Uusi elämä

1 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. [Room. 6:13; 1. Kor. 6:20]
2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. [Gal. 1:4; Ef. 4:23, Ef. 5:10,17; Kol. 1:9; 1. Tess. 4:3; 1. Piet. 4:1,2]
3 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. [Room. 1:5; 1. Kor. 12:11; 2. Kor. 10:13; Ef. 4:7]
4 Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, [1. Kor. 10:17, 1. Kor. 12:12; Ef. 4:16; Kol. 1:24]
5 samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.
6 Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. [1. Kor. 12:4-11 : Ef. 4:11; 1. Piet. 4:10,11]
7 Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, [1. Tim. 4:16]
8 rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. [2. Kor. 9:7]
9 Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. [2. Kor. 6:6; 1. Piet. 1:22]
10 Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. [Gal. 5:26; Fil. 2:3; 1. Tess. 4:9]
11 Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. [Ap. t. 18:25; Ilm. 3:15]
12 Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. [Room. 15:13 | Room. 5:3 | Ef. 6:18; Kol. 4:2; 1. Tess. 5:17]
13 Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. [Room. 16:1; Hepr. 13:2; 1. Piet. 4:9]
14 Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. [Matt. 5:44+]
15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. [Sir. 7:34,35; Luuk. 1:58]
16 Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. [Room. 15:5+ | Ps. 131:1 | Sananl. 3:7; Jes. 5:21]
17 Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. [Matt. 5:39+ | 2. Kor. 8:21; Fil. 4:8; 1. Tim. 3:7]
18 Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. [Matt. 5:9; 2. Tim. 2:24; Hepr. 12:14]
19 Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: "Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan" -- näin sanoo Herra.
20 Edelleen sanotaan: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle." [Sananl. 25:21,22]
21 Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. [Ps. 50:16-20; Matt. 23:3 : 1. Sam. 24:18]

Letsa:
Mitä voisi olla pyhittyminen käytännössä, miten Jumala pyhittää? Ilman pyrkimystä pyhitykseen kukaan ei voi nähdä Herraa, jotenkin näin on Raamatussa. Jumala myös kurittaa lapsiaan ja sen tarkoitus on myös pyhittää.

Kehotus siis kuului, antakaa itsenne Jumalalle pyhäksi uhriksi. Mitä kaikkea se voisikaan pitää sisällään. Paavali kirjoittaa, että Kristus jos voisi saada muotoa teissä ja se vaatii kivulla synnyttämistä. Etten eläisi enää minä, vaan Kristus minussa, aarre saviastiassa, ja tätä astiaa täytyy muovata. Sellainen muovaaminen tuntuu, ehkä sattuukin.

Olosuhteet, ihmissuhteet, elämän tapahtumat. Joillakin on koko elämä pelkkää kärsimystä, uskovaisillakin. Rukous, seurakuntaelämä, Raamatun luku. Jumala puhuu ja toimii elämän asioiden keskellä ja kautta. Näkyykö muuttumista, miten annan koko elämäni Jumalalle pyhäksi uhriksi?

Taisto:

--- Lainaus käyttäjältä: Letsa - 13.08.21 - klo:17:19 ---Näkyykö muuttumista, miten annan koko elämäni Jumalalle pyhäksi uhriksi?

--- Lainaus päättyy ---
Ei ehkä näy - jos kiinnität huomiosi siihen ja analysoit omaa hengellistä kasvuasi. Vaan: syö Elämän Leipää, niin se tekee sinussa sen mitä pitääkin. Ja voit unohtaa oman kasvusi tarkkailun.

Letsa:

--- Lainaus käyttäjältä: Taisto - 13.08.21 - klo:19:20 ---
--- Lainaus käyttäjältä: Letsa - 13.08.21 - klo:17:19 ---Näkyykö muuttumista, miten annan koko elämäni Jumalalle pyhäksi uhriksi?

--- Lainaus päättyy ---
Ei ehkä näy - jos kiinnität huomiosi siihen ja analysoit omaa hengellistä kasvuasi. Vaan: syö Elämän Leipää, niin se tekee sinussa sen mitä pitääkin. Ja voit unohtaa oman kasvusi tarkkailun.

--- Lainaus päättyy ---
Joo, se ei ollut varsinaisesti mielessä. Vaan kehotus: antakaa koko elämänne... Aiemmin pohdin sitä, että voin vain antaa Jumalalle mahdollisuudet tai valtuudet muuttaa. Raamatussa kuitenkin niin moni asia ilmaistaan kehotuksen kautta. Minä en kyllä keksi, miten osaisin antaa koko elämäni, jne. Ehkä se antaminen on sitä, että lakkaan vastustamasta, en valita, kun sattuu ja luotan Jumalan suunnitelmaan. Vaikka elämä olisi kärsimystä, niinkuin monilla on pelkkää sitä.

Taisto:
En minäkään oikein ymmärrä miten voisin antaa koko elämäni, kaiken mahdollisen... mutta ajattelen että asian ytimenä on suurin käsky: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky."

Rakkaus on se joka saa aikaan muut asiat. Ja rakkauden saa aikaan... rakkaus  :). "Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä." 1. Joh 4:19

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta