Puimatanner

Puimatanner => Raamattupiiri => Aiheen aloitti: Natanael - 05.06.15 - klo:17:07

Otsikko: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 05.06.15 - klo:17:07
Kysyisin sellaista, onko joku teistä päässyt sisälle Tuomarien kirjaan.
Tarkoitan sellaista kokonaisnäkemystä siitä.


Tiedän, että Tuomarien kirjan sanomaa verrataan usein Joosuan kirjaan ja osaltaan sitä kautta selittyy jotakin.

Joosuan kirjasta voidaan lukea, kuinka erinäisten takaiskujen kautta saavutettiin voittoja.
Tuomarien kirjassa esiintyy vain pieniä valon pilkahduksia vuosisatojen aikana.


Tuomarien kirjan kattama ajanjakso tiivistyy hyvin synkästi.
Tuom.21:25 Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki.


Joosuan kirja kuvaa mielestäni pyhitystä.
Mitä Tuomarien kirja kokonaisuutena opettaa?

Uudesta Testamentista löytyy pyhä papisto ja kuninkaallinen suku.
Onko tuomareilla jotakin kerrottavaa seurakunnan aikaan liittyen?Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 05.06.15 - klo:17:15
Joosuan kirjan voittoisan sanoman keskelle on viety ainakin yksi sellainen tapahtuma, joka oikeasti tapahtui vasta myöhemmin.
Tuolla asialla täytyy olla joku hengellinen merkitys, mutta en tiedä kumpaako kirjaa tuo enemmän avaa.


Lainaus käyttäjältä: Joos.15
13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.
14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,
15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.
16 Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi".
17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.
18 Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?"
19 Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.1:
1 Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta: "Minkä heimon on ensimmäisenä lähdettävä sotaan kanaanilaisia vastaan?"

Lainaus käyttäjältä: Tuom.1:
10 Juudan miehet hyökkäsivät Hebronissa, entisessä Kirjat-Arbassa, asuvia kanaanilaisia vastaan ja löivät Sesain, Ahimanin ja Talmain sukukunnat. [Joos. 15:13-19]
11 Sieltä he lähtivät kohti Debirin kaupunkia, jota ennen sanottiin Kirjat- Seferiksi.
12 Kaleb sanoi: "Sille, joka kukistaa Kirjat-Seferin ja valtaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan."
13 Otniel, Kalebin nuoremman veljen Kenasin poika, valtasi kaupungin, ja Kaleb antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi.
14 Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä, ja Kaleb kysyi häneltä: "Mikä sinulle tuli?"
15 Aksa vastasi: "Toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut minulle kuivan Negevin, anna minulle myös vesilähteitä." Ja Kaleb antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Paulus - 05.06.15 - klo:20:16
Täytyy todeta, että ainakin minulle useimmat VT:n kertomukset ovat jääneet hämäriksi. Saattaa johtua myös siitä, että niissä seurakunnissa, joiden penkkejä olen kuluttanut, ei juuri kukaan ole niistä puhunut.

Kirjallisuudessa niitä on enemmän käsitelty, mutta siinä tarvittaisiin jonkinlainen seula, ettei kaikkia selityksiä ottaisi todesta. Hilja Aaltonen valitsi tekstinsä usein Vanhasta Testamentista, mutta mieleen ei ole jäänyt ainoaakaan hänen tulkintaansa.

Tietämättömyyteni johtuu lukemattomuudesta - siis lähinnä laiskuudesta.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 05.07.15 - klo:17:21
Yksi lähtökohta Tuomarien kirjalle löytyy kauempaa, ajasta jolloin israelilaiset olivat vielä erämaataipaleella.

Jumala itse lupasi israelilaisille Jordanin länsipuoliset alueet.

Lainaus käyttäjältä: 4.Moos.33
50 Ja Herra puhui Moosekselle Mooabin arolla Jordanin rannalla, Jerikon kohdalla, sanoen:
51 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan,
52 niin karkoittakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa.
53 Ottakaa sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan.
54 Ja jakakaa maa keskenänne arvalla sukujenne mukaan; suuremmalle antakaa suurempi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa. Kukin saakoon perintöosansa siinä, mihin arpa sen hänelle määrää; isienne sukukuntien mukaan jakakaa maa keskenänne.
55 Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte.
56 Ja silloin minä teen teille, niinkuin aioin tehdä heille."


Mooses antoi kahdelle ja puolelle sukukunnalle Jordanin itäpuoliset alueet.

Lainaus käyttäjältä: 4.Moos.32
1 Mutta ruubenilaisilla ja gaadilaisilla oli paljon, ylen runsaasti, karjaa. Kun he nyt katselivat Jaeserin maata ja Gileadin maata, niin he huomasivat, että seutu oli karjanhoitoon sopiva.
2 Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset tulivat ja puhuivat Moosekselle ja pappi Eleasarille ja seurakunnan päämiehille sanoen:
3 "Atarot, Diibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon,
4 tämä maa, jonka Herra on vallannut Israelin seurakunnalle, on karjanhoitoon sopivaa maata, ja sinun palvelijoillasi on karjaa".
5 Ja he sanoivat vielä: "Jos olemme saaneet armon sinun silmiesi edessä, niin annettakoon tämä maa palvelijoillesi omaksi, äläkä vie meitä Jordanin yli".

...
16 Niin he lähestyivät häntä ja sanoivat: "Karjatarhoja me vain rakentaisimme tänne laumoillemme ja kaupunkeja vaimojamme ja lapsiamme varten,
17 mutta itse me varustautuisimme ja rientäisimme israelilaisten etunenässä, kunnes saisimme viedyksi heidät määräpaikkoihinsa, mutta meidän vaimomme ja lapsemme asuisivat sillä aikaa varustetuissa kaupungeissa maan asukkailta rauhassa.
18 Emme me palaisi kotiimme, ennenkuin israelilaiset ovat saaneet haltuunsa kukin perintöosansa,
19 sillä me emme tahdo perintöosaa heidän kanssansa tuolta puolen Jordanin emmekä kauempaa, vaan meidän perintöosamme on joutunut meille tältä puolelta Jordanin, itään päin."
20 Niin Mooses vastasi heille: "Jos näin teette, jos Herran edessä varustaudutte sotaan
21 ja teistä jokainen, sotaan varustettuna, menee Jordanin yli Herran edessä niin pitkäksi aikaa, kunnes on karkoittanut vihollisensa edestään,
22 ja te palaatte vasta senjälkeen, kuin se maa on tehty alamaiseksi Herralle, niin te olette vastuusta vapaat Herran ja Israelin edessä, ja tämä maa tulee teidän omaksenne Herran edessä.
23 Mutta jos ette näin tee, niin katso, te rikotte Herraa vastaan ja saatte tuntea syntinne palkan, joka kohtaa teitä.
24 Rakentakaa siis itsellenne kaupunkeja vaimojanne ja lapsianne varten ja tarhoja karjallenne ja tehkää se, mitä suunne on sanonut."
25 Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat Moosekselle sanoen: "Sinun palvelijasi tekevät, niinkuin herramme käskee.
26 Lapsemme, vaimomme, laumamme ja kaikki juhtamme jääkööt tänne Gileadin kaupunkeihin,
27 mutta sinun palvelijasi lähtevät, jokainen sotaan varustettuna, sinne taisteluun Herran edessä, niinkuin herramme sanoi."
28 Niin Mooses antoi heistä käskyn pappi Eleasarille ja Joosualle, Nuunin pojalle, ja Israelin sukukuntien perhekuntain päämiehille,
29 ja Mooses sanoi heille: "Jos gaadilaiset ja ruubenilaiset teidän kanssanne lähtevät Jordanin yli, jokainen varustettuna taisteluun Herran edessä, ja se maa tulee teille alamaiseksi, niin antakaa heille Gileadin maa omaksi.
30 Mutta jolleivät he varustaudu ja lähde teidän kanssanne sinne, niin asettukoot teidän keskuuteenne Kanaanin maahan."
31 Silloin gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat sanoen: "Mitä Herra on puhunut sinun palvelijoillesi, sen me teemme.
32 Me lähdemme varustettuina Herran edessä Kanaanin maahan, että saisimme omaksemme perintöosan tällä puolella Jordanin."
33 Ja Mooses antoi heille, gaadilaisille ja ruubenilaisille sekä toiselle puolelle Manassen, Joosefin pojan, sukukuntaa, amorilaisten kuninkaan Siihonin valtakunnan ja Baasanin kuninkaan Oogin valtakunnan, maan ja sen kaupungit alueinensa, sen maan kaupungit yltympäri.


Ehtona perintöosan saamiselle oli, että gaadilaiset ja ruubenilaiset lähtevät ensimmäisinä valloittamaan Kanaanin maata

He pitivät lupauksensa niin kuin myöhemmin käy ilmi sekä Joosuan kirjan alussa, että sen loppupuolella (Joos.22)

Lainaus käyttäjältä: Joos.1
12 Mutta ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin:
13 "Muistakaa sitä käskyä, jonka Herran palvelija Mooses teille antoi sanoen: 'Herra, teidän Jumalanne, suo teidän päästä rauhaan ja antaa teille tämän maan'.
14 Vaimonne, lapsenne ja karjanne jääkööt siihen maahan, jonka Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin. Mutta teidän itsenne, kaikkien sotaurhojen, on taisteluun valmiina lähdettävä veljienne etunenässä ja autettava heitä,
15 kunnes Herra suo teidän veljienne päästä rauhaan niinkuin teidänkin, ja hekin ottavat omakseen sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, heille antaa. Sitten saatte palata takaisin siihen maahan, joka on teidän omanne, ja ottaa omaksenne sen maan, jonka Herran palvelija Mooses antoi teille tältä puolelta Jordanin, auringonnousun puolelta."
16 Niin he vastasivat Joosualle sanoen: "Kaiken, minkä olet meidän käskenyt tehdä, me teemme, ja mihin ikinä meidät lähetät, sinne me menemme.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 05.07.15 - klo:17:37
Edellä kävi ilmi, että ruubenilaiset ja gaadilaiset ja puolikas manasselaisia kävivät etujoukoissa valtaamaan Kanaanin maata.

Toisaalta tiedämme, että Mooses ei koskaan sinne päässyt.
Hengellinen kuva tuosta on se, että koska Mooses edusti lakia, hänellä ei ollut mitään asiaa Jordanin yli.
Laki jäi siis Jordanin länsipuolelle.

Toinen näkökulma on se, että heidänkin, jotka halusivat asua tuolla Mooseksen antamassa lain maassa, täytyi pelastua eli mennä Jordanin yli ja tulla ympärileikatuiksi Gilgalissa (Golgatalla vrt. Room.2:28-29)


Kun suurimmat taistot Kanaanin maassa oli käyty, Joosua päästi ruubenilaiset ja kumppanit kotiinsa.
Siinä vaiheessa oli kuitenkin vielä maata valtaamatta.


Tuomarien kirjan alussa ihmetelläänkin mitä nyt pitäisi tehdä.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.1
1 Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta ja sanoivat: "Kenen meistä on ensiksi lähdettävä kanaanilaisia vastaan, sotimaan heitä vastaan?" Herra vastasi:
2 "Juuda lähteköön; katso, minä annan maan hänen käsiinsä".


Luonnollisessa mielessä  ei ehkä mitenkään ole kummallista, että johto vaihtui Juudalle.
Erämaavaelluksen aikana Juuda oli se sukukunta, joka lähti ensimmäisenä liikkeelle.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 05.07.15 - klo:18:11
En tiedä mihin tämän Tuomarien kirjan tutkiminen johtaa vai johtaako mihinkään.
Ajattelin kuitenkin kirjata tähän joitain huomioitani.Joosuan kirjassa oli tunnusomaista, että tämän tästä mainittiin paluu Gilgaliin, joka on siis Golgatan vertauskuva.
Siellä mainitaan myös, että Herran arkki oli mukana.


Kun tutkin Tuomarien kirjaa, en löytänyt yhtään mainintaa Herran arkista tai Liiton arkista. Arkki, erityisesti siihen kuuluva armoistuin, on yksi Jeesuksen esikuvista.

Tuomarien kirjasta löytyy kaksi mainintaa Gilgalista.


Ensimmäinen maininnan kohdalla käy ilmi, että kansa ei mennyt Gilgaliin, mutta Jeesus tuli heidän tykönsä nuhteen kera.
Tuossa puhutaan Herran enkelistä, mutta sanat "Minä johdatin", kertovat, että kyseessä on Jeesus itse.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.2
1 Ja Herran enkeli tuli Gilgalista ylös Bookimiin. Ja hän sanoi: "Minä johdatin teidät Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka minä valalla vannoen olin luvannut teidän isillenne, ja sanoin: 'Minä en riko liittoani teidän kanssanne ikinä.
2 Te taas älkää tehkö liittoa tämän maan asukasten kanssa, vaan kukistakaa heidän alttarinsa.' Mutta te ette ole kuulleet minun ääntäni. Mitä olettekaan tehneet!
3 Niinpä minä nyt sanon teille: Minä en karkoita heitä teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ahdistajat, ja heidän jumalansa tulevat teille ansaksi."


Toinen maininta Gilgalista on kolmannessa luvussa.
Tuossa vaiheessa Golgatan luokse oli pystytetty jo jumalankuvia.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
19 Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta ja käski sanoa: "Minulla on salaista asiaa sinulle, kuningas". Niin tämä sanoi: "Hiljaa!" Ja kaikki, jotka seisoivat hänen luonaan, menivät hänen luotaan ulos.


Mielestäni Joosuan kirja kuvaa pelastumista ja sen jälkeistä pyhitystä.
Tuomarien kirja on kuin vastakohta sille. Tappioita ja jumalattomuutta.
Välillä kuitenkin Jumala antaa kansan keskuuteen tuomareita ja heidän aikanaan asiat ovat paremmin.


Kukapa ei hengellisesti haluaisi elää Joosuan kirjaa, mutta ainakin minä joudun toteamaan, että Tuomarien kirja kuvaa enemmän oman elämän todellisuutta.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 30.01.16 - klo:19:29
Eipä oikein vieläkään avautunut Tuomarien kirjan kokonaissanoma.

Täytyy yrittää ja ottaa vauhtia kauempaa.

Jumala lupasi israelilaisille erämaassa näin:

Lainaus käyttäjältä: 2Moos.23:
23 Sillä minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät.

ja aiemmin Moosekselle näin:

Lainaus käyttäjältä: 2.Moos.3:
17 Ja minä olen päättänyt näin: minä johdatan teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Mikä oli lopputulos, kun israelilaiset valloittivat Kanaanilaisten maata?

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 30.01.16 - klo:19:38
Amorilaiset, ainakin osa heistä, voitettiin jo ennen Jordanin ylitystä.

Lainaus käyttäjältä: 5.Moos. 4:
47 Ja he ottivat omakseen hänen maansa ja Oogin, Baasanin kuninkaan, maan, kahden amorilaisten kuninkaan maat, jotka ovat tuolla puolella Jordanin, auringon nousuun päin,

Jordanin ylityksen vastaan tuli monta kansaa.
Lainaus käyttäjältä: Joos. 24
11 Ja kun te olitte menneet Jordanin yli ja tulleet Jerikoon, niin Jerikon miehet ja amorilaiset, perissiläiset, kanaanilaiset, heettiläiset, girgasilaiset, hivviläiset ja jebusilaiset taistelivat teitä vastaan, mutta minä annoin heidät teidän käsiinne.
12 Ja minä lähetin herhiläisiä teidän edellänne, ja ne karkoittivat heidät
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 30.01.16 - klo:19:48
Joosuan aikana ja vähän sen jälkeen israelilaiset valtasivat maata ja voittivat vihollisia  mutta tilanne oli silti tämä:

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
5 Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä,
6 ja he ottivat heidän tyttäriänsä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriänsä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa.


Mitä kuvaavat nuo kansat hengellisessä mielessä?

Erämaasta Kanaanilaisten maahan saapuneet saivat voittoja.

Uusia israelilaisia syntyi tietenkin koko ajan.

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
1 Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista-

2 hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet-:

3 filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.

4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä.


Kun Jumala herätti tuomareita keskelle israelilaisten ahdinkoa, mitä kansoja vastaan he silloin nousivat?
Kertooko se jotain meille?
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 26.03.16 - klo:09:45

Lainaus käyttäjältä: Tuom.3
1 Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista-

2 hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet-:

3 filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.

4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä.


Kun Jumala herätti tuomareita keskelle israelilaisten ahdinkoa, mitä kansoja vastaan he silloin nousivat?
Kertooko se jotain meille?

Jumala ilmoitti haluavansa koetella tiettyjen kansojen kautta Israelia.

Joosuan kirja kertoo hengellistä sanomaa kuinka Israel sai voiton tietyistä kansoista ja kuninkaista eli siis niistä mistä mekin voimme voiton saada.
Näyttäisi siltä, että Tuomarien kirja kertoo niistä asioista, joihin uskovat helposti lankeavat.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 26.03.16 - klo:09:52
Liittyvätkö nämä samaan asiaan?:

"Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

"Näin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja unhottivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita."

Edellä kerrotaan, että Israel asui kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä.
Israel joutui tuon jälkeen Mesopotamian kuninkaan hallintaan.

"Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Kuusan-Risataimin, Mesopotamian kuninkaan, käsiin; ja israelilaiset palvelivat Kuusan-Risataimia kahdeksan vuotta."


Tuossa mietityttää se, että koettelu ja tuomio tulivat eri taholta.


Mesopotamia edustaa sitä tahoa, josta Aabraham lähti.
Mesopotamiassa palvottiin monia jumalia, ilmeisesti myös kuuta ja muita taivaan kappaleita.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 26.03.16 - klo:10:23
Mesopotamian kuninkaan vallasta Israelin vapautti Otniel, Kaalebin veljen poika.

Otniel oli Joos. 15 ja Tuom.1 kertoman mukaan valloittanut Kirjat-Seeferin ja saanut siitä palkaksi Kaalebin tyttären Aksan.
Kirjat-Seefer tarkoita suomeksi kirjan kaupunkia.

En ymmärrä mitä tuo kahteen kertaan Raamatussa kerrottu tapahtuma opettaa. Jotain siinä on taustalla, koska Raamattu sitä toistaa. Vieläpä niin, että ajallisesti tuo tapahtuma on siirretty myös osaksi Joosuan  kirjan voittoja.
Tietysti voi ihan ensimmäisenä ajatella, että pelkkä kirja, "kirjain kuolettaa" ei riitä tyydyttämään sydäntä.

Samassa yhteydessä, hieman edellä kerrotaan kuinka Kaalebin voitti kolme jättiläistä.
Näitä jättiläisiä tavataan myös ennen Luvattuun maahan saapumista, myöhemmin Daavidin voittaessa Goljatin ja sitten myös Daavidin miehet voittivat jättiläisiä.
Ehkä nuo jättiläisten voittamiset kertovat jotain aluksi ylivoimaisilta tuntuvien syntien voittamisesta. Hmm..

Otniel vaimoineen sai myös Ylälähteet ja Alalähteet.
Ehkä niistä Otniel sai voimaa vastustaa viholliskuningasta.

Kertovatko nämä jakeet noista lähteistä?

""Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi"

"mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään"."

"Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan."
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 26.03.16 - klo:11:14
Otnielin kuoleman jälkeen Israelissa rehotti taas synnin teko.


"Mutta israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra vahvisti Eglonin, Mooabin kuninkaan, Israelia väkevämmäksi, koska he tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
Ja tämä kokosi luoksensa ammonilaiset ja amalekilaiset, lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat Palmukaupungin."

Nämäkään alistajat eivät olleet niitä kansoja, joita Jumala jätti Israelia koetellakseen.

Palmukaupunki on ilmeisesti sama kuin Jeriko. Se ensimmäinen kaupunki, jonka israelilaiset valtasivat Luvattuun maahan tullessaan. Se, jonka paksut muurit murtuivat.
Se, josta myös ympärillä olevat ihmiset näkevät, että maassa on vaihtunut hallitsija.Ammonilaiset olivat Lootin tyttärestä syntynyt kansa.
Lootilla oli kaksi tytärtä. Molemmat tulivat raskaaksi isästään ja niin saivat alkunsa mooabilaisten ja ammonilaiset.
Loot teki aikoinaan sellaisen valinnan, jota ihmiset tekevät, kun katsovat tätä maailmaa vain luonnollisin silmin.

"Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua; ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Sooariin saakka niinkuin Herran puutarha, niinkuin Egyptin maa.
Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat toisistaan."

Sooar on suomennettuna mitätön tai merkityksetön.Amalekilaiset olivat ensimmäinen kansa, jota vastaan Israel taisteli lähdettyään Egyptistä.
Amalekilaisia pidetään yleisesti lihallisuuden vertauskuvana. Amalek oli Eesaun pojanpoika.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 26.03.16 - klo:11:46
Eehud oli se, joka tällä kertaa vapautti israelilaiset Mooabin kuninkaan vallasta.
Hän lähti surmaamaan Mooabin kuningasta Gilgalista.
Gilgal on niin kuin muistamme Golgatan vertauskuva.

En oikein tiedä miten pitäisi suhtautua näihin Raamatunkäännöksiin:

1933
"Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta. Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta"

1992
"Vietyään veron perille hän saattoi kantajina olleita miehiä Gilgalin kivipatsaille asti, mutta palasi itse Eglonin luo."


Jos Gilgalissa oli jumalankuvia,  epäjumalanpalvelus oli Israelissa tosi pitkällä.

Nuo kivipatsaat saattoivat olla myös niitä kiviä, jotka Joosuan aikaan otettiin Jordanista muistoksi siitä, että Herran arkki eli siis Jeesus itse oli avannut tien Luvattuun maahan.
Gilgalissa/Golgatalla tapahtui myös (sydämen) ympärileikkaus.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Taisto - 26.03.16 - klo:21:19
Puimiksen VT-teologien kerhon toiminta taitaa olla hiipumaan päin... kommenttien lukumäärästä ja laadusta päätellen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Paulus - 26.03.16 - klo:21:30
Puimiksen VT-teologien kerhon toiminta taitaa olla hiipumaan päin... kommenttien lukumäärästä ja laadusta päätellen.

Kommenttien puute osoittaa, ettei kukaan muu taida olla sisällä koko asiassa. Mutta ei se silti merkitse sitä, että Knutin kirjoitus olisi turha. On ehkä joku vieras, joka on askarrellut Tuomarien kirjan kanssa. Hyvä, että kirjoitus jää tänne talteen vastaisen varalle. On syytä myös muistaa, että juutalaiselle evankeliumi avautuu erityisesti Vanhan testamentin kirjoitusten kautta.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 12.04.16 - klo:16:16
Puimiksen VT-teologien kerhon toiminta taitaa olla hiipumaan päin... kommenttien lukumäärästä ja laadusta päätellen.

Kommenttien puute osoittaa, ettei kukaan muu taida olla sisällä koko asiassa. Mutta ei se silti merkitse sitä, että Knutin kirjoitus olisi turha. On ehkä joku vieras, joka on askarrellut Tuomarien kirjan kanssa. Hyvä, että kirjoitus jää tänne talteen vastaisen varalle. On syytä myös muistaa, että juutalaiselle evankeliumi avautuu erityisesti Vanhan testamentin kirjoitusten kautta.

En voi sanoa olevani sisällä, mutta haluaisin olla.
Jotain, vähän kerrallaan selviää.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 12.04.16 - klo:16:44
Tuota kertomusta siitä, kuinka Eehud kävi tappamassa, oikeastaan murhaamassa, Eglonin, Mooabin kuninkaan, kerrottiin varmaan tuhansia kertoja benjamilaisten iltanuotioilla.
Benjamilaiset olivat kuopuksen asemassa ja olivat pieni heimo.
Kun heidän keskuudestaan nousee sitten vapauttaja Israelille, olihan se iso juttu.

Jostain netissä olleessa artikkelissa oli senkaltainen arvelu, että Tuomarien kirjan tapahtumat eivät ole aikajärjestyksessä historiallisesti.
Syy siihen, että he inhimillisesti katsoen olivat joutuneet mooabilaisten hallintaan johtui sisällissodassa kärsityistä miestappioista, joka on kerrottu luvussa Tuom.20.
Tuollaista jakeiden ja lukujen siirtelyä olen huomannut tapahtuneen. Esim. Samgarista kerrotaan yhdellä jakeella Tuom.3:31 ja sitten taas Tuom. 5:6.
Mielestäni tuollaisessa historiankirjoituksessa ei ole järkeä, mutta Raamattu onkin hengellinen kirja.
Tuomarien kirjassa Israel vaipuu kaiken aikaa suurempaan pahuuteen ja päättyy, niin kuin aikaisemmpin oli jo esillä, sanoihin "Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein."Eräänä keskeisenä osana Eehudin urotyötä oli se, että hän oli vasenkätinen.
Varmaankin siellä Eehudin luona oli jonkunmoinen vartioporukka, jota katsoivat minkälaista porukkaa kuninkaan luokse vaelsi.
Olisivatkohan myös vähän katselleet löytyykö tulijoilla aseita.
Vasenkätisenä Eehud piti miekkaa tai oikeastaan tikaria (pituus 1 jalka) oikealla puolelle takin alle kätkettynä.

Voidaan ehkä ajatella, että ensimmäisellä reissulla seurueen kanssa, Eehud testasi jääkö miekan kanssa kiinni.
Toisaalta pakeneminen seurueen kanssa surman jälkeen olisi ollut hitaampaa kuin yhden miehen.

Iltanuotiolla varmaan naureskeltiin Eglonin lihavuudella ja hänen nimensä merkityksellä 'hieho'.
Kuningas oli siis läski hieho, jonka Eehud tikarilla surmasi.
Suomalaisessa Raamatusta puuttuu jostain syystä jakeen 22 loppuosa "and the dirt came out"
Siitä varmaan johtui se, että Eehudin palvelijat luulivat, että kuningas oli lukittujen ovien takana tarpeillaan niin, että koko "linna" haisi.


Benjaminin nimi tarkoittaa oikean käden poikaa.
Liekö Jumalan huumorintajua, että benjaminilaisissa oli paljon vasenkätisiä.
Eehudin lisäksi esim. näin kuvataan benjaminilaisten sotajoukkoja "Kaikesta tästä väestä oli seitsemänsataa valiomiestä vasenkätistä; jokainen näistä osasi lingota kiven hiuskarvalleen, hairahtumatta."

Vasenkätisyys on ainakin aiemmin yhdistetty väärään tai outouteen tai jonkunmoiseen poikkeamaan.
Viron kielessä vasen on 'pahem' ja oikea 'parem'. Navigaattorikin ohjaa viroksi kääntymään pahemmal poole, kun pitää kääntyä vasempaan.


 Joku internet-lähde tiesi kertoa, että juutalaisen perimätiedon mukaan Eglon olisi ollut mooabilaisen Ruutin isä. Siis yksi Jeesuksen esiäideistä.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 12.04.16 - klo:17:05
Olen pitkään miettinyt mitä tuo katkelma opettaa hengellisesti.
Niin kuin edellä kirjoitin, että nuo Gilgalissa olevat kivet tai toisen käännöksen mukaan epäjumalan kuvat aiheuttavat miettimistä.


Jae 16 kertoo, että Eehud takoi itselleen kaksiteräisen miekan.
Siltä osin esikuvallinen sanoma on selvä:

"Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; "

Mielestäni hengellisestä näkövinkkelistä tuo miekka on eräs tärkeimmistä, jos ei tärkein kohta, jonka varaan voi alkaa rakentamaan opetusta.


Israelilaiset olivat siis jälleen kerran tehneet pahaa Herran silmissä.
Seuraus oli Mooabin kuninkaan ja  ammonilaisten ja amalekilaisten valtaan joutuminen.

Amalekin hengellinen merkitys on lihallisuus. Sen valtaan siis israelilaiset joutuivat.

Mooabilaiset ja ammonilaiset, Lootin jälkeläiset, vahvistavat tuota kuvaa.
Lootista sanotaan myös näin: "Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti."
Pikku hiljaa uskovan elämä voi mennä tuota rataa eli kohti Sodoman syntejä.


Tuom. 3:15 kertoo vielä yhden merkittävän taustatiedon:

"Ja [Eglon] tämä kokosi luoksensa ammonilaiset ja amalekilaiset, lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat Palmukaupungin."
Jeriko oli hävitetty Joosuan aikana ja se rakennettiin uudelleen vasta paljon myöhemmin.
Palmukaupunki oli samoilla seuduilla Jerikon kanssa ja se kuvastaa  jotakin samaa kuin mitä Jerikossa oli, olematta kuitenkaan Jeriko.


Mm. tässä Jumalan Moosekselle vuorelta näyttämässä Luvatun maan näkymässä näkyy Jerikon ja Palmukaupungin yhteys:
5. Moos. 34:3
"Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti."
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 12.04.16 - klo:17:16
Eglonin nimi merkitsee siis hiehoa, naaraspuolista poikimatonta nautaa.
Hänelle israelilaiset joutuivat viemään veronsa tai antinsa.

Ne annit kuuluivat Jumalalle eivätkä Mooabin kuninkaalle.
Väistämättä tuo nimen käännös hieho tuo mieleen myös sen kultaisen vasikan, jota israelilaiset eräässä vaiheessa palvoivat erämaavaelluksen aikana.


Ensimmäisellä reissulla Eehudilla oli miekka jo mukanaan.
Kääntyessään takaisin Gilgalista/Golgatalta hänellä oli edelleen miekka mukanaan, mutta nyt mennessään Eglonin luokse, hän uskalsi myös käyttää sitä.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 12.04.16 - klo:17:37
Kun Eehud pakeni Eglonin luota, hän meni uudemman kerran Gilgalin ohitse.
Hän ei kuitenkaan mennyt benjaminilaisten luokse tai Juudan vuoristoon.
Kerrotaankin, että "Ja sinne tultuaan hän puhalsi pasunaan Efraimin vuoristossa. "

Miksi Eehud puhalsi pasuunaan Efraimin vuoristossa?
Varmaankin siksi, että tuo pasuuna oli siellä.


Tuossa jakeessa käytetty sana pasuunasta on soofar.
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=Tuom.+3%3A1&ent=07782

Englanninkielisissä Raamatuissa pasuunan kohdalla on usein trumpet.
Alkukielessä pasuunaan ja trumpettiin päädytään useammasta eri sanasta.
Tässä se on siis soofar.

Ymmärtääkseni tuo soitin ei ollut mikä tahansa soitin, vaan nimenomaan se soitin, joka soi tietyissä erityisissä tilanteissa.


2.Moos.19:16
"Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta."
3.Moos.25:9
"Ja seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä anna pasunan raikuen soida; sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne."Eehudin pasuuna soi siis lakina ja evankeliumina.

ja kun se soi

"Silloin israelilaiset laskeutuivat hänen kanssaan vuoristosta, ja hän heidän etunenässään.
a hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, sillä Herra antaa teidän vihollisenne, mooabilaiset, teidän käsiinne". Silloin he laskeutuivat hänen jäljessään alas, valtasivat mooabilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat eivätkä päästäneet ketään yli.
Ja he voittivat silloin Mooabin, lähes kymmenen tuhatta miestä, kaikki voimakkaita ja sotakuntoisia miehiä; eikä ainoakaan päässyt pakoon."Tuosta pasuunasta vielä.
Missä tuota pasuunaa säilytettiin?

Joos.19:51 kertoo näin:
"Nämä ovat ne perintöosat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika, ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiehet jakoivat arvalla Siilossa Herran edessä, ilmestysmajan ovella. Niin he lopettivat maan jakamisen. "
Ilmestysmaja oli tuolloin Siilossa.
Siilo sijaitsi Efraimin alueella.

http://scriptures.lds.org/fi/biblemaps/3
(MAPin karttoja, tiedän, mutta kaiketi heidän tietoihinsa maantiedosta voi luottaa)

En ole mistään (vielä) sellaista tietoa löytänyt, että pasuuna säilytettäisiin Ilmestysmajassa, mutta pitäisin sitä erittäin todennäköisenä.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 12.04.16 - klo:17:39
Jos edellisiin ei olisi varsinaisia kommentteja, olisin kiitollinen myös kyseenalaistuksista ja tulkinnoistani noiin yleisemminkin.


Sellaisena perusajatuksena Tuomarien kirjaan liittyen minulla on, että se kertoo paitsi siitä, miten helposti me joudumme synnin pettämäksi, myös millaisia nuo viholliset ovat ja ennen kaikkea siitä miten niistä voi päästä voitolle.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Paulus - 12.04.16 - klo:18:59
Liekö Jumalan huumorintajua, että benjaminilaisissa oli paljon vasenkätisiä.
Eehudin lisäksi esim. näin kuvataan benjaminilaisten sotajoukkoja "Kaikesta tästä väestä oli seitsemänsataa valiomiestä vasenkätistä; jokainen näistä osasi lingota kiven hiuskarvalleen, hairahtumatta."

Vasenkätisyys on ainakin aiemmin yhdistetty väärään tai outouteen tai jonkunmoiseen poikkeamaan.
Viron kielessä vasen on 'pahem' ja oikea 'parem'. Navigaattorikin ohjaa viroksi kääntymään pahemmal poole, kun pitää kääntyä vasempaan.

Saattaa olla Jumalan huumorintajua, mutta toinen mahdollisuus on se, että vasenkätisyyteen on olemassa jokin selitys, jota emme tiedä. Minua tuo jäi kiinnostamaan erityisesti siksi, että olen vasenkätinen. Vasenkätisyyteni on sillä tavalla harvinainen, etten ole vasenkätinen muutoin kuin kynän käyttämisessä. Tämä ominaisuus taitaa olla geneettinen, koska nuorin lapsenlapsemme (6 v.) on samalla tavoin vasenkätinen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 30.04.16 - klo:13:09
Liekö Jumalan huumorintajua, että benjaminilaisissa oli paljon vasenkätisiä.
Eehudin lisäksi esim. näin kuvataan benjaminilaisten sotajoukkoja "Kaikesta tästä väestä oli seitsemänsataa valiomiestä vasenkätistä; jokainen näistä osasi lingota kiven hiuskarvalleen, hairahtumatta."

Vasenkätisyys on ainakin aiemmin yhdistetty väärään tai outouteen tai jonkunmoiseen poikkeamaan.
Viron kielessä vasen on 'pahem' ja oikea 'parem'. Navigaattorikin ohjaa viroksi kääntymään pahemmal poole, kun pitää kääntyä vasempaan.

Saattaa olla Jumalan huumorintajua, mutta toinen mahdollisuus on se, että vasenkätisyyteen on olemassa jokin selitys, jota emme tiedä. Minua tuo jäi kiinnostamaan erityisesti siksi, että olen vasenkätinen. Vasenkätisyyteni on sillä tavalla harvinainen, etten ole vasenkätinen muutoin kuin kynän käyttämisessä. Tämä ominaisuus taitaa olla geneettinen, koska nuorin lapsenlapsemme (6 v.) on samalla tavoin vasenkätinen.

Luin tässä viikolla Raamatusta sen kohdan, jossa Pietari huitaisi miekalla Malkuksen oikean korvan pois.
Todennäköisesti Pietarikin oli vasenkätinen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Mice - 30.04.16 - klo:13:48
Isäni on ns. molempikätinen. Kirjoittaa oikealla, mutta tekee monia muita asioita kuten vasenkätiset tekevät. Oma poikani on vasenkätinen. Itse olen oikeakätinen, mutta jossain määrin "elän" itseni sisällä vasemmalla puolella. Sitä on mahdoton selittää tarkasti. Vasemassa silmässäni on parempi näkö. Vasen korvani kuulee paremmin. Seison aina asettaen painon vasemmalle jalalle. Saan esim. painoilla treenatessa paljon paremman tuntuman vasemman puoleisiin lihaksiin jne.

Huomasin sellaisen "vasemmistolaisuuteni" jo tosi pienenä. Nytkin muuten kirjoittelen tässä sohvalla läppärillä makaillen vasemmalla kyljellä :D

Lisäys: ja anteeksi täysin aiheesta lipeäminen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 30.04.16 - klo:14:11
Eehud oli se, joka tällä kertaa vapautti israelilaiset Mooabin kuninkaan vallasta.
Hän lähti surmaamaan Mooabin kuningasta Gilgalista.
Gilgal on niin kuin muistamme Golgatan vertauskuva.

En oikein tiedä miten pitäisi suhtautua näihin Raamatunkäännöksiin:

1933
"Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta. Mutta itse hän kääntyi takaisin Gilgalin luona olevilta jumalankuvilta"

1992
"Vietyään veron perille hän saattoi kantajina olleita miehiä Gilgalin kivipatsaille asti, mutta palasi itse Eglonin luo."


Jos Gilgalissa oli jumalankuvia,  epäjumalanpalvelus oli Israelissa tosi pitkällä.

Nuo kivipatsaat saattoivat olla myös niitä kiviä, jotka Joosuan aikaan otettiin Jordanista muistoksi siitä, että Herran arkki eli siis Jeesus itse oli avannut tien Luvattuun maahan.
Gilgalissa/Golgatalla tapahtui myös (sydämen) ympärileikkaus.

Olen lueskellut erilaisia kommentaareja.
Monet pitävät juuri sitä ns. viimeisenä pisarana,  että Ehud nähdessään Gilgalissa epäjumalan kuvia päätti lähteä taisteluun miehittäjää vastaan.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 30.04.16 - klo:15:01
Seuraavasta tuomarista, Samgarista Raamattu ei kerro juuri mitään.

Kolmannessa luvussa hänestä on vain yksi jae.

"31 Hänen jälkeensä tuli Samgar, Anatin poika. Hän surmasi filistealaisia kuusisataa miestä häränpistimellä; hänkin vapautti Israelin."


Viidennessä luvussa, osana Deborah ja Baarakin laulua, hänen ajastaan on sielläkin vain lyhyt maininta.

"6 Samgarin, Anatin pojan, päivinä, Jaaelin päivinä tiet olivat tyhjinä, matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja."


Nimi Samgar on suomennettuna miekka.
Hänen isänsä nimi Anat tarkoitaa vastausta.


Kun katsoo Tuomarien kirjan kolmatta lukua kokonaisuutena, voidaan havaita, että sen jälkeen, kun Israel kääntyi takaisin Jumalan puoleen he saivat voiton filistealaisista.
Siis filistealaisista.

Jumala koetteli israelilaisia tiettyjen kansojen kautta.
Israelilaiset alkoivat tehdä syntiä ottaessaan jumalikseen niiden kansojen jumalia, joiden keskellä he elivät.
Seuraus oli se, että israelilaiset joutuivat toisten, niiden samojen kansojen valtaan,  jotka olivat estämässä israelilaisia pääsemästä Luvattuun maahan.
Kun israelilaiset tekivät parannusta, he pääsivät noiden toisten, uskoon tulon estäjien, vallasta, mutta myös 600:sta filistealaisista.


Filistealaisten viisi ruhtinasta mainittiin ensimmäisenä listassa, jotka jätettiin israelilaisia koettelemaan.

Samgar voitti filistealaisia, ei filistealaisten ruhtinaita.

Joosuan kirja luettelee nuo ruhtinaat:

 "viisi filistealaista ruhtinasta, nimittäin Gassan, Asdodin, Askelonin, Gatin ja Ekronin ruhtinaat,"


Sana filistealainen tarkoittaa maahanmuuttajaa tai -tunkeutujaa.


Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Oloneuvos - 30.04.16 - klo:22:23
On syytä myös muistaa, että juutalaiselle evankeliumi avautuu erityisesti Vanhan testamentin kirjoitusten kautta.

Minä ilmeisesti olen sitten juutalainen  ;). Pelastuksen asioista kertoessanikin toimin samalla periaatteella kuin Paavali. Hänestä Apostolien teoissa kerrotaan näin: "Hän kumosi suurella voimalla julkisesti juutalaisten väitteet ja näytti kirjoituksista toteen, että Jeesus on Kristus" (18:28). Sillä erotuksella, että minulla ei ole armoitusta kumota vastaan sanojien väitteitä "suurella voimalla". Vanhan Liiton pyhät Kirjoitukset todistavat itselleni aukottomasti, että Jeesuksessa täytyivät kaikki sen ennustukset ja siitä tiedän, että Jeesus on luvatti Messias eli Kristus ja Jumalan Poika. On riemullista lukea VT:n tekstejä nyt niiden täyttymyksestä käsin, kun olemme päässeet VT:n lakiliitosta tänne UT:n armoliittoon, me pakanasyntisetkin. Kiitetty olkoon Herran nimi.

Piti vielä jotain lisuketta tähän tällätä, mutta unohdin asian, kun sydämeni tulvi kiitollisuutta Jumalalle Hänen sanomattomasta lahjastaan. Luulen kuitenkin, että en ymmärrä juuri mitään sen lahjan suuruudesta ja iankaikkisista ulottuvuuksista, josta olen päässyt osalliseksi.

Nyt tuli mieleeni. Se merkittävä ero VT:n ja UT:n Kirjoitusten välillä on nähdäkseni tämä. VT:ssa kehotetaan etsimään Herraa ja tulemaan Hänen luokseen. Se on hyvä sana, mutta UT:ssa on sitäkin parempi sana, sillä se kertoo, että Jumala tuli meidän luoksemme ja etsii meitä.

Ihmiskunta on se Jerikon tien kulkija, joka joutui rosvojen (lue: perkeleen) käsiin ja jäi puolikuolleena makamaan tien sivuun. Siitä meni ohi lakiliiton pappi ja lakiliiton palvelustyötä toimittava leeviläinen, mutta ei heillä ollut lääkettä runnellun auttamiseksi. Laki kyllä olisi voinut käskeä puolikuollutta nousemaan ylös ja etsimään Herraa, mutta kun hän teki kuolemaa eikä kyennyt tekemään hyväkseen mitään. (Jeesus puhuikin vertauksen lakiliiton aikana). Mutta sitten tuli paikalle laupias samarialainen ja koko ihmiskunan pelastus lähti tästä liikkeelle. Hän tuli puolikuolleen luokse, ei puolikuollut päässyt hänen luokseen. Ja ensimmäinen asia, minkä tämä laupias samarialainen teki puolikuolleelle oli tämä: "Hän armahti häntä ja meni hänen luokseen" (Luuk. 10:33,34). Tästä pelastus lähti ja lähtee liikkeelle; Hän nostaa, kantaa ja pelastaa.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: hanski - 30.04.16 - klo:22:53
On syytä myös muistaa, että juutalaiselle evankeliumi avautuu erityisesti Vanhan testamentin kirjoitusten kautta.

Nyt tuli mieleeni. Se merkittävä ero VT:n ja UT:n Kirjoitusten välillä on nähdäkseni tämä. VT:ssa kehotetaan etsimään Herraa ja tulemaan Hänen luokseen. Se on hyvä sana, mutta UT:ssa on sitäkin parempi sana, sillä se kertoo, että Jumala tuli meidän luoksemme ja etsii meitä.Olen samaa mieltä, että VT:n tekstejä on riemullista lukea niiden täyttymyksestä käsin, ja siinä on varmaankin tietynlainen ero siihen nähden, miten niitä luettiin ennen niiden täyttymystä. Mutta jollain tavalla vierastan tuota esittämääsi VT:n ja UT:n eroa. Eikö heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala lähtenyt etsimään Adamia ja Eevaa, jotka lymysivät puskissa? Ja samassa yhteydessä annettiin ensimmäinen lupaus Messiaasta. Ja siitä se sitten lähti.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Oloneuvos - 30.04.16 - klo:23:28
On syytä myös muistaa, että juutalaiselle evankeliumi avautuu erityisesti Vanhan testamentin kirjoitusten kautta.


Nyt tuli mieleeni. Se merkittävä ero VT:n ja UT:n Kirjoitusten välillä on nähdäkseni tämä. VT:ssa kehotetaan etsimään Herraa ja tulemaan Hänen luokseen. Se on hyvä sana, mutta UT:ssa on sitäkin parempi sana, sillä se kertoo, että Jumala tuli meidän luoksemme ja etsii meitä.Olen samaa mieltä, että VT:n tekstejä on riemullista lukea niiden täyttymyksestä käsin, ja siinä on varmaankin tietynlainen ero siihen nähden, miten niitä luettiin ennen niiden täyttymystä. Mutta jollain tavalla vierastan tuota esittämääsi VT:n ja UT:n eroa. Eikö heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala lähtenyt etsimään Adamia ja Eevaa, jotka lymysivät puskissa? Ja samassa yhteydessä annettiin ensimmäinen lupaus Messiaasta. Ja siitä se sitten lähti.

Tarkoitin sitä, että VT:n tekstit ovat kyllä "hyvä sana", mutta niiden täyttymys tapahtui vasta Jeesuksen elämässä ja kertakaikkisessa uhrissa puolestamme. Vanha Liitto oli lain aikaa vaikka sen Kirjoituksiin olikin jo kätketty evankeliumin ihanuus, mutta vasta "pappeuden vaihtuessa tapahtui lain muutos" eli lakiliitto päättyi ja armoliitto alkoi. Kyllä esikuvissa jo lakiliitonkin aikana -paratiisista lähtien- Jumala on pukenut ihmisen vaatteisiin, jotka peittivät hänen alastomuutensa, mutta esikuvien varjot saivat täyttymyksensä vasta Kristuksessa.

Luulen, että me emme näe näitä asioita kovinkaan eri tavalla, mutta ehkä vain en osaa ilmaista itseäni... pitää siis harjoitella lisää.

PS. Olen iloinen, kun tulit palstalle kirjoittamaan.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: hanski - 01.05.16 - klo:07:31
On syytä myös muistaa, että juutalaiselle evankeliumi avautuu erityisesti Vanhan testamentin kirjoitusten kautta.


Nyt tuli mieleeni. Se merkittävä ero VT:n ja UT:n Kirjoitusten välillä on nähdäkseni tämä. VT:ssa kehotetaan etsimään Herraa ja tulemaan Hänen luokseen. Se on hyvä sana, mutta UT:ssa on sitäkin parempi sana, sillä se kertoo, että Jumala tuli meidän luoksemme ja etsii meitä.Olen samaa mieltä, että VT:n tekstejä on riemullista lukea niiden täyttymyksestä käsin, ja siinä on varmaankin tietynlainen ero siihen nähden, miten niitä luettiin ennen niiden täyttymystä. Mutta jollain tavalla vierastan tuota esittämääsi VT:n ja UT:n eroa. Eikö heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala lähtenyt etsimään Adamia ja Eevaa, jotka lymysivät puskissa? Ja samassa yhteydessä annettiin ensimmäinen lupaus Messiaasta. Ja siitä se sitten lähti.

Tarkoitin sitä, että VT:n tekstit ovat kyllä "hyvä sana", mutta niiden täyttymys tapahtui vasta Jeesuksen elämässä ja kertakaikkisessa uhrissa puolestamme. Vanha Liitto oli lain aikaa vaikka sen Kirjoituksiin olikin jo kätketty evankeliumin ihanuus, mutta vasta "pappeuden vaihtuessa tapahtui lain muutos" eli lakiliitto päättyi ja armoliitto alkoi. Kyllä esikuvissa jo lakiliitonkin aikana -paratiisista lähtien- Jumala on pukenut ihmisen vaatteisiin, jotka peittivät hänen alastomuutensa, mutta esikuvien varjot saivat täyttymyksensä vasta Kristuksessa.

Luulen, että me emme näe näitä asioita kovinkaan eri tavalla, mutta ehkä vain en osaa ilmaista itseäni... pitää siis harjoitella lisää.

PS. Olen iloinen, kun tulit palstalle kirjoittamaan.

Joo, eihän tässä mistään suuresta näkemyserosta ole kyse. Itseäni vaan hiukan välillä häiritsee, jos tuntuu hämärtyvän se, että Raamattu on kuitenkin yhtenäinen jatkumo, jonka sanoma on koko ajan sama. Se häiritsee vieläkin myös esim. tässä nykyisessä messussa, jossa istutaan, kun luetaan VT:n tekstiä, ja vasta sitten noustaan seisomaan ja lauletaan hallelujaa ja ties mitä, kun luetaan evankeliumiteksti. Minä haluaisin nousta seisomaan jo VT:N tekstin aikana, niin kuin tehtiin vanhassa kaavassa.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Hilema - 02.05.16 - klo:09:50
^ Meillä (lhpk) ponnahdetaan seisomaan joka kerta kun Rttua luetaan mistä tahansa kohtaa.

Mukavaa saada uusi kirjoittelija joukkoon!
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: hanski - 02.05.16 - klo:10:02
^ Meillä (lhpk) ponnahdetaan seisomaan joka kerta kun Rttua luetaan mistä tahansa kohtaa.

Mukavaa saada uusi kirjoittelija joukkoon!

Kiitos. Joo, vanhassa kaavassa noustiin seisomaan myös epistolatekstin kohdalla, ja minusta se oli hyvä niin. Pikkuisen tuossa uudessa kaavassa tulee sellainen olo, että VT:stä ei niin tarvitse välittää, ja kirjeet ovat vain apostolien mielipiteitä ja loppujen lopuksi vain evankeliumit kannattaa noteerata. No, ehkä siinä oli syynä se, ettei koko ajan tarvitse nousta ja istua edestakaisin.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Paulus - 02.05.16 - klo:12:03
Kiitos. Joo, vanhassa kaavassa noustiin seisomaan myös epistolatekstin kohdalla, ja minusta se oli hyvä niin. Pikkuisen tuossa uudessa kaavassa tulee sellainen olo, että VT:stä ei niin tarvitse välittää, ja kirjeet ovat vain apostolien mielipiteitä ja loppujen lopuksi vain evankeliumit kannattaa noteerata. No, ehkä siinä oli syynä se, ettei koko ajan tarvitse nousta ja istua edestakaisin.

Tuntuisi hieman kornilta ajatella, että apostolit ja alkuseurakunta olisivat pomppineet ees-taas. Vaikka kokonaisuutena arvostankin ev.lut. seurakuntien vuosisataista työtä, niin joskus tulee mieleen, että kaikki ylimääräinen verottaa varsinaista sanomaa ja kiinnittää huomion epäoleelliseen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Hilema - 02.05.16 - klo:17:07
^ Sen voi ajatella terveyden kannalta verisuonitukoksia ehkäisevänä liikuntana.  Istuminen pitkään yhteen menoon on hengenvaarallista.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 27.05.16 - klo:21:05
Lainaus

Sana filistealainen tarkoittaa maahanmuuttajaa tai -tunkeutujaa.

Kaksi ja puoli vuotta sitten olin kirjaillut filistealaisista hieman laajemmin.


Lainaus
Philistine = “immigrants”. An inhabitant of Philistia; descendants of Mizraim who immigrated from Caphtor (Crete?) to the western seacoast of Canaan

maahanmuuttaja; vaeltaja; emigrantti

#6429 פְּלֶשֶׁת P@lesheth {pel-eh'-sheth}

 from H6428; TWOT - n/a; n pr


#6428 פָּלַשׁ palash {paw-lash'}


1) to roll
    1a) (Hithpael) to roll in ashes or dust (as an act of mourning)

A primitive root; to roll (in dust):—roll (wallow) self.

Suomennettuna nuo edelliset ovat kaiketi pölyssä itsensä ympärillä pyörimistä ja sellaista mikä tunkeutuu tai tulee alkuperäisen tilalle.


Filistealaiset yrittivät jatkuvasti tunkeutua israelilaisten kimppuun ja maalle.
Hengellinen merkitys on se, että vihollinen tunkeutuu aidon hengellisyyden kimppuun ja sotkee kaiken pölyyn, kun pyöritään itsensä ympärillä.

Juuri tuotahan näemme nykypäivän kristillisyydessä, kun hengellinen ja sielullinen sekoitetaan.
Erilaiset ihmisen sielunelämään liittyvät jutut ja niiden esilläpitäminen sotkevat aidon hengellisyyden. Filistealaiset tunkeutuvat jatkuvasti hengelliseen seurakuntaan pyörittäen ja pölyttäen itsekeskeisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä.

Nyt pitää miettiä onko tuo linjassa sen kanssa, että Jumala jätti viisi filistealaisten ruhtinasta koetellakseen Israelia.
Koetteleeko Jumala uskovia noin?
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 28.05.16 - klo:21:55
Listaanpa tähän nuo ruhtinaat:

Lainaus
..ne viisi filistealaista ruhtinasta, nimittäin Gassan, Asdodin, Askelonin, Gatin ja Ekronin ruhtinaat

עזתי  Azzathiy az-zaw-thee
Gazathites or Gazites = see Gaza "the strong"
1) an inhabitant of the city of Gazaאשדודי   Ashdowdiy ash-do-dee'
Ashdodites =" I will spoil"
1) an inhabitant of Ashdod
Ashdod =" powerful"
1) a major Philistine city on the Mediterranean Sea west from Jerusalem, modern Esdudאשקלוני   'Eshq@lowniy esh-kel-o-nee'
Eshkalonites =" the fire of infamy: I shall be weighed"
1) an inhabitant of Ashkelon
Askelon or Ashkelon =" the fire of infamy: I shall be weighed"
1) a maritime city of the Philistines, southwest of Jerusalem
גתי  Gittiy ghit-tee'
Gittite =" belonging to Gath"
 1) an inhabitant of Gath
Gath =" winepress"
1) one of the five royal or chief cities of the Philistines and the native city of Goliath


עקרוני 
` Eqrowniy ek-ro-nee' or עקרני ` Eqroniy ek-ro-nee'
Ekronites = see Ekron "emigration"

1) an inhabitant of Ekron

Ekron =" emigration" or "torn up by the roots"
1) the most northerly of the 5 principal cities of the Philistines; located in the lowlands of Judah and later given to DanNoiden nimien merkitys herättää ainakin minussa ajatuksia niistä asioista, joihin uskovat kompastelevat.Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 28.05.16 - klo:22:08
Israelilaiset veivät Saulin aikana Jumalan arkin sotarintamalle.
Filistealaiset ryöstivät silloin sen.
Joku meni tuossa tapahtumassa väärin, koska niin tapahtui.
1.Sam.4

Kuitenkin Herran arkki aiheutti filistelaisille ongelmia mm. paiseita.
Herran arkki palautettiinkin 7 kk:n jälkeen uusissa vaunuissa.

Lainaus
Nämä ovat ne kultapaiseet, jotka filistealaiset antoivat Herralle hyvitykseksi: yksi Asdodin puolesta, yksi Gassan puolesta, yksi Askelonin puolesta, yksi Gatin puolesta ja yksi Ekronin puolesta.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 28.05.16 - klo:22:30
Goljat, joka taisteli Daavidia vastaan oli filistealainen.

Lainaus
Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
...
Niin filistealainen sanoi Daavidille: "Olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan?" Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoen jumaliensa kautta.

Gazassa asui jättiläisiä. Goljat oli yksi heistä.

Israelilaisten tuli voittaa kansoja, kuninkaita ja jättiläisiä.
Jokaisella on joku erityinen merkitys ja ne voitettiin eri vaiheissa Mooseksen ja Joosuan ajoista Daavidin aikaan.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 28.05.16 - klo:22:44
Jumalan koetteli Israelia, siis koettelee uskovaisia

-Gazan,  vahvan ja kiroilevan omiin jumaliinsa uskovien jättiläisten kautta.
-Pilattujen, hemmoteltujen asdodilaisten kautta
-Häpeällisen tai pahamaineisen tulen kautta, mikä palaa Askelonissa
-Viininpuristamon kautta, joka on gittiläisten luona Gatissa
-Riekaleisten, rikkinäisten  (suvun) juurien kautta Ekronissa.


Onko oikein selittää tuota noin vai käytinkö liikaa mielikuvitusta?
Ainakin nuo ovat hyvinkin elämää lähellä olevia asioita, jotka vaivaavat, kiusaavat ja koettelevat uskoa ja uskovaisia.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 18.10.16 - klo:20:55
Olen ollut jumissa tämän Tuomarien kirjan tutkimisen kanssa ja edelleenkin olen.

Laitetaanpa tähän Mailis Janatuinen  selittämään Tuomarien kirjan neljätä lukua.

http://ilosanomapiiri.fi/ll.shtml?mailis/kirjat/naiset/deb.htm&i=5
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 18.10.16 - klo:21:14
Minun huomioni kiinnittyi keeniläiseen Heberiin.

11 Mutta keeniläinen Heber oli eronnut keeniläisistä, Hoobabin, Mooseksen apen, jälkeläisistä; ja hän oli telttaansa pystytellen tullut aina Saanaimin tammelle asti, joka on Kedeksen luona.


Kun Israel vielä vaelsi erämaassa Hoobabia pyydettiin oppaaksi. Missään ei mainita, suostuiko Hoobab oppaaksi vai ei, mutta Tuomarien kirjan perusteella näin ilmeisesti tapahtui.

4.Moos.10:29 Ja Mooses puhui Hoobabille, midianilaisen Reguelin, Mooseksen apen, pojalle: "Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut: 'Sen minä annan teille'. Lähde meidän kanssamme, niin me palkitsemme sinut hyvin, sillä Herra on luvannut hyvää Israelille."
30 Mutta hän vastasi hänelle: "En lähde, vaan minä menen omaan maahani ja sukuni luo".
31 Niin Mooses sanoi: "Älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, mihin meidän sopii leiriytyä erämaassa; rupea siis meille oppaaksi.
32 Jos lähdet meidän kanssamme, niin me annamme sinun saada osasi siitä hyvästä, minkä Herra meille suo."
33 Niin he lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat kolme päivänmatkaa. Ja Herran liitonarkki kulki heidän edellänsä kolme päivänmatkaa etsimässä heille levähdyspaikkaa.


Tuosta Heberistä sanotaan, että hän oli tullut telttaansa pystytellen tullut Saanaimin tammelle asti, Kedeksen luokse.
Tuollainen teltan pystyttely on tuttua paimentolaisille.  Sinne siirrytään missä on karjalle ruokaa. Lapissa porot nousevat räkkäaikana tuntureille ja silloin on vasojen merkkaaminen helpompaa. Silloinkin siis siirrellään telttoja.

Tuo Kedes tarkoittaa pyhää paikkaa. Heber siirteli siis telttaansa kohti pyhää.

Tuo lause rakenne tuo mieleen Lootin.
"Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti."

Muistamme mihin tuo siirtyily ja maailman mielisyys johti.Aabraham siirtyili myös.

1.Moos.13:18 Ja Abram siirtyi siirtymistään telttoineen ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle


En osaa sanoa onko tuolla huomiolla telttojen siirtelystä mitään erityistä merkitystä,  mutta kirjoitin, kun tuli mieleen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 17.02.18 - klo:14:33
Luvussa 6 kerrotaan midianilaisista ja amalekilaiset sekä Idän miehistä, jotka hyökkäilivät israelilaisten maahan.
He ryöstivät kylvetyn sadon ja muut elintarpeet.

Raamatussa midianilaiset kuvaavat orjuuttajaa. Ensimmäinen maininta taitaa olla kohdassa, jossa Joosef vietiin orjuuteen.
Amalekilaiset kuvaavat lihaa.

Olen miettinyt egyptiläisten ja amalekilaisten eroa.
Egyptiläiset yrittivät israelilaisia pääsemästä vapaaksi Egyptin orjuudesta.
Erämaassa matkalla kohti luvattua maata, amalekilaiset olivat ensimmäinen kansa jota vastaan jouduttiin sotimaan.
Sitä ennen Jumala teki kaiken.
Amalekilaiset ovat niitä, jotka estävät pääsemästä eteenpäin erämaassa.

Taistelu faaraota ja Egyptiä vastaan on jo voitettu - Kristus meidän edestämme.
Taistelu amalekia vastaan on taistelu meissä. Pyhä Henki on siinä taistelussa auttamassa.


Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 17.02.18 - klo:14:37
Kertomuksessa Gideonista esille tulee villat.
Se, että laitetaan joku asia merkiksi niin, että jos se toteutuu, Jumala on tietyn asian kannalla.

Huomiotta jää se, että tuossa luvussa 6 Jumala on jo puhunut ja käskenyt Gideonia.
Epäuskoinen Gideon laittoi villat vasta sen jälkeen.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 17.02.18 - klo:15:15
Vihollinen yrittää estää ihmisiä lähtemästä synnin orjuudesta Egyptistä.
Sitten se yrittää estää uskovia pääsemästä perille käyttämällä hyväkseen niitä lihallisia taipumuksia mitä uskovassa on.

Tuomarien kirjan kokonaisuudessa, niin kuin Joosuan kirjassakin, ollaan jo luvatussa maassa.
Silloin vihollinen yrittää orjuuttaa uskovia midianilaisten kautta, sen jälkeen kun on tapahtunut lankeamisia erilaisiin synteihin.
"jokainen, joka tekee syntiä on synnin orja"

Sanomattakin on selvää, että amalekilaisista on iso riesa.


Jumala jätti tietyt kansat koetellakseen Israelia. Amalekilaiset ja midianilaiset eivät olleet siinä joukossa. Tietenkään.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: evlutkristitty - 17.02.18 - klo:23:30
Luvatussa maassa toki olivat, mutta vanhassa liitossa, ilman Messiasta Jeesusta Kristusta joka sovitti uhrillaan koko maailman synnit. 

Vanhurskaaksi syntinen voi tulla ainoastaan uskomalla Kristukseen, häneen Isän Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuna.

Room. 10:4 Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.

1. Kor. 1:30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

Välttelemällä joitakin tiettyjä, synneiksi tiedostamiaan tekoja, ei ihminen voi pelastua kadotuksesta. Koska 1000 syntiä tulee joka päivä tehtyä joka tapauksessa, tiedostamattaan välttämättä tehneensä syntiä ollenkaan. Karkeammista synneistä voi varjeltua vaikka helvetin pelon voimasta, tai oman porukan hylkäämäksi tulemisen pelosta.

Vihollisemme on paljon viisaampi juonissaan, kun viisainkaan ihminen ja ihminen paljon heikompi kun voisi edes kuvitella olevansa. Ajatukset, motiivit, rakkaudettomuus vihollisia kohtaan, ahneus, välinpitämättömyys, heikoimpien hylkääminen, näitä on satoja syntejä joita kaikki ihmiset eivät tiedosta lainkaan synneiksi. 

2. Kor. 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: evlutkristitty - 17.02.18 - klo:23:39
On hyvin sanottu: Synti on perimältään ihmisen haluttomuutta tulla syntiseksi. Synneiltä ei voi kukaan ihminen välttyä päivittäin. Kun tämän tiedostaa Jumalan sanan todistusten kautta omassa tunnossaan, se tekee pieneksi, - armon kerjäläiseksi.

Meillä on Jumalan lupaukset armosta ja syntien anteeksiantamuksesta ,Kristuksessa Jeesuksessa. Onnellinen hän joka tuntee syntisyytensä, sinulle on Jumalan armo joka päivä tarjolla, USKON KAUTTA.

Fil. 4:7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

2. Tess. 3:3 Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 17.02.18 - klo:23:48
Luvatussa maassa toki olivat, mutta vanhassa liitossa, ilman Messiasta Jeesusta Kristusta joka sovitti uhrillaan koko maailman synnit. 

Vanhurskaaksi syntinen voi tulla ainoastaan uskomalla Kristukseen,

Kyllä.
Toisaalta Tuomarien kirja luo uskoa samankaltaisiin toivottomiin tilanteisiin, johon israelilaiset olivat joutuneet tehdessään syntiä.
Jumala vastasi, kun he huusivat häntä avuksi.
Samoin Jumala lähettää avun uuden liiton uskoville.


Vaikka monet tuomarit olivat aika kehnoja vaelluksessaan, silti he toimivat tietyssä mielessä Jeesuksen esikuvina. Niissä kohdissa, jolloin he toimivat oikein.

Tuomarien kirja on minulle erittäin haastava ja vaikeasti ymmärrettävä.
Pintataso historiallisena kuvauksena on toki joten kuten helppo ymmärtää, mutta hengellinen taso on vaikeampi.
Etenkin kun se kertoo tappioista tappion perään toisin kuin Joosuan kirja.

Ennakko-olettamuksieni vastaisesti kirja ei kerrokaan kovinkaan paljon niistä kansoista, jotka Jumala jätti koetellakseen Israelia.
Niitä koettelemuksia löytynee myöhemmistä kirjoista. En ole ihan varma, koska tutkimus on kesken.

Mielestäni se, että Herran arkkia ei kertaakaan mainita Tuomarien kirjassa, kertoo jotain. En ainakaan ole sitä huomannut.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: evlutkristitty - 19.02.18 - klo:00:39
Kristityillä on toisitaan poikkeava käsitys synnistä. Jokainen joka pitää lain, hän uskoo ja tiedostaa myös sen, että pienimmäkin piirron rikkominen, (tai päästäminen, eli huomiotta jättäminen) laista, tekee ihmisestä KOKO lain rikkojan.

Mikäli ei pidä kadehtimista syntinä, tai toisen hylkäämistä, tai yli tarpeen ahnehtimista, toisen vihaamista, ym. ym. Voi helposti ajautua omaa vanhurskautta palvelemaan, eli kuvittelemaan itsestään sellaista jota oikeasti ei ole. Silloin käy niin, että mitä siveydestä puuttuu se paikataan armolla. Silloin elämä ei olekkaan enään KOKONAAN armon varassa elämistä. 

Ap. t. 13:39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

*) Room. 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

Harvempi kristittykään uskaltaa nähdä todellisen tilansa peilistä, se on todella karmeata katsottavaa:

Room. 3:9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,

Room. 3:10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

Room. 3:11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
Room. 3:12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

Room. 3:13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
Room. 3:14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
Room. 3:15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
Room. 3:16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
Room. 3:17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
Room. 3:18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."

Room. 3:19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, ...
***) ... että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
_______

Kiitos Jumalan, Isän Pojan ja Pyhän Hengen, meillä on YKSI TIE, joka johtaa pelastukseen.
2. Kor. 5:21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

Mitä me sitten Tuomarien kirjasta opimme? Juuri tuon minkä edellä kerroin, kuinka raadollisia heikkoja ja erehtyviä me olemme. Ja toisaalta sen millainen Jumala meillä on.

Erityiden merkittävää kaikissa Raamatun teksteissä on, että siellä ei pyritä kaunistelemaan, eikä peiuttelemään sitä, millaisia me ihmiset olemme, mekin joita Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa omikseen lunastanut.

Uskonnolliset kirjat päinvastoin kuvaavat usein uskovia jonkinlaisiana voittajina supersankarteina ja suorastaan yli-ihmisinä. Sehän ei ole totta! 

Mutta se on totta, että Jeesus tuli pelastamaan meitä tällaisia erehtyviä heikkoja lankeilevia syntisiä. HÄNESSÄ me tulemme vanhurskaiksi, uskomalla häneen. Hänen on kiitos kunnia ja ylistys iankaikkisesti. Armosta me olemme pelastetut emme itse meistämme, pelastus on Jumalan lahja. Ansioton rakkaus, minun osakseni tullut. 

Room. 5:20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi;
mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 22.02.18 - klo:10:20
Vielä mietin tuota Tuom.6 lukua

1 Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi.
2 Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat.
3 Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa.
4 He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja.
5 Sillä he lähtivät liikkeelle laumoineen ja telttoineen, he tulivat monilukuisina kuin heinäsirkat, heillä ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, ja he tulivat maahan sitä hävittämään.
6 Niin Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden; ja israelilaiset huusivat Herraa.


Kun israelilaiset tekivät syntiä, he joutuivat midianilaisten ahdistamiksi.
Tilanne siellä oli varmaan vähän samanlainen kuin Suomessa Isovihan ja Pikkuvihan aikana. Silloin vietiin omaisuutta ja perhe turvaan piilopirtteihin.

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Isoviha
"Venäläiset kasakat ottivat ruokansa vallatusta maasta ryöstämällä, minkä tähden paikalliset asukkaat joutuivat turvautumaan korvikeruokaan ja monin paikoin väkeä nääntyi nälkään"


Edellä väitin, että midianilaisuus tarkoittaa Raamatussa orjuuttajaa.
Heistä kerrotaan mm. 1.Moos.37, kun Joosef myytiin.
Toinen orjuuttamiseen liittyvä kohta on 4.Moos.25

Mitä tapahtui tässä Tuom.6, kun midianilaiset tulivat?
He tuhosivat kasvavan uuden ruoan ja ilmeisesti myös jo korjatun viljan, mutta ei vielä puidun.
Maalaisjärjellä ajateltuna he olisivat vieneet puidun viljan mukanaan. Ilmeisesti israelilaiset onnistuivat jossain määrin pelastamaan satoa ja viemään sen piiloon luoliin.

Midianilaiset tuhosivat uuden viljan ja ryöstivät eläimet.
Eläimiä tarvittiin paitsi syötäväksi, antamaan villaa, kantamaan kuormia ym,  myös uhrieläimiksi.

Se vilja, mikä oli ennätetty saamaan suojaan onkaloihin ja luoliin, antoi elämää.

Elämässä tulee eteen tilanteita, joissa midianilaiset vievät kaiken. Sitä Jumalan sanaa, mikä on jo piilotettu sydämen sopukoihin, se ei enää voi viedä.

Minua kiehtoo tutkia mikä oli se ydinjuttu, jolla midianilaisista päästiin lopullisesti.

Tuom.8
28 Niin täytyi Midianin nöyrtyä israelilaisten edessä, eikä se enää nostanut päätänsä. Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta, niin kauan kuin Gideon eli.

Midianilaisista, orjuuttajista, tuli lopullinen voitto.
Amalekilaisia ei tuossa mainita.

En löytänyt parempaa sanaa kuin orjuuttaja tuolle midianilaisuudelle. Se on kuitenkin vähän laajempi käsite.
Oleellista on se, että tiettyjä kansoja Jumala ei jättänyt israelilaisia kiusaamaan.

Jumala lupasi, että seitsemän luvatussa maassa olevaa kansaa hävitetään:
heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset

Samoja kansoja jäi rajojen tuntumaan.
1 Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista-
2 hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennen olleet sotaa kokeneet-:
3 filistealaisten viisi ruhtinasta ja kaikki kanaanilaiset ja siidonilaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuoristossa, Baal-Hermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin.
4 Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä.
5 Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä,


Midianilaiset eivät kuuluneet tuohon joukkoon.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Pökkelö - 23.02.18 - klo:23:02
Knut. Mitä olet Tuomareiden kirjasta kirjoittanut. Mielestäni olet selkeästi oikeilla jäljillä.
Siunausta tutkimuksiisi.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 25.02.18 - klo:16:26
Knut. Mitä olet Tuomareiden kirjasta kirjoittanut. Mielestäni olet selkeästi oikeilla jäljillä.
Siunausta tutkimuksiisi.

Olen yrittänyt löytää Tuomarien kirjaa käsitteleviä suomenkielisiä selitysteoksia tuloksetta.
Yhden tekstikriittisen tai oikeastaan Raamattukriittisen väitöskirjan olen löytänyt eikä siitä oikeastaan mitään hyötyä ollut.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 25.02.18 - klo:17:10
Tuossa aiemmin kirjoitin, että 4.Moos.25 kertoo jotain midianilaisuudesta.

1 Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa.
2 Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa.
3 Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan.
4 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Ota kansan kaikki päämiehet ja lävistä heidät paaluihin Herralle, vasten aurinkoa, että Herran vihan hehku kääntyisi pois Israelista".
5 Niin Mooses sanoi Israelin tuomareille: "Surmatkoon jokainen miehistään ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan Baal-Peoria".
6 Ja katso, muuan mies israelilaisista tuli ja toi veljiensä luo midianilaisen naisen, Mooseksen ja kaiken israelilaisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella.
7 Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, nousi hän kansan keskeltä ja otti keihään käteensä
8 ja seurasi tuota Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti heidät molemmat, Israelin miehen ja sen naisen, vatsan kohdalta. Silloin taukosi israelilaisilta vitsaus.
9 Ja niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli kaksikymmentäneljä tuhatta.
10 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
11 "Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisista, kun hän on kiivaillut minun puolestani heidän keskuudessaan, niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista.
12 Sano siis: Katso, minä teen hänen kanssansa liiton hänen menestymiseksensä.
13 Ja se tulee hänelle ja hänen jälkeläisillensä ikuiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelilaisille."
14 Ja surmatun Israelin miehen nimi, sen, joka surmattiin midianilaisen naisen kanssa, oli Simri, simeonilaisen perhekunta-päämiehen Saalun poika.
15 Ja surmatun midianilais-naisen nimi oli Kosbi, Suurin, midianilaisen perhekunnan heimopäällikön, tytär.
16 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
17 "Ahdistakaa midianilaisia ja tuhotkaa heidät.
18 Sillä he ahdistivat teitä viekkailla juonillansa, joilla he houkuttelivat teidät Peorin ja sisarensa Kosbin, midianilaisen päämiehen tyttären, ansaan, hänen, joka surmattiin Peorin vuoksi tapahtuneen vitsauksen päivänä."


Ajattelen niin, että tuokin tapahtuma on ihan oikeasti tapahtunut kauan sitten.
Baal-Peorin palvontamenot olivat sellaisia, ettei niistä viitsi enempää kirjoitella.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heresy_of_Peor

Näen kuitenkin tuossa myös hengellisen näkökulman.

Ensiksi israelilaiset rupesivat irstailemaan mooabilaisten kanssa.
Raamatussa haureus tarkoittaa myös hengellistä haureutta. Epäjumalan palvelemista.


Mooabilaiset olivat Lootin toisen tyttären jälkeläisiä.
Lootia voidaan kutsua maailmanmieliseksi, koska hän "siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti."

Israelilaisten synti mooabilaisten kanssa johti midianilaisen naisen tulemiseen seurakunnan keskelle, vaikka katumusta olikin jo selvästi havaittavissa.

"muuan mies israelilaisista tuli ja toi veljiensä luo midianilaisen naisen, Mooseksen ja kaiken israelilaisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella."


Tuossa luvussa on joitakin henkilönimiä, jotka jälleen kerran tuovat jotain vivahdetta esille, vaikkakaan tuo asia ei ole mitenkään sellainen, joka ei olisi muutenkin uskovalle ymmärrettävissä.

Baal-Peor =" lord of the gap"
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=4.+Moos.+25%3A1&ent=01187
Simri =" my music"
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=4.+Moos.+25%3A1&ent=02174
Sur =" rock"
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=4.+Moos.+25%3A1&ent=06698
Salu  =" weighed"
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=4.+Moos.+25%3A1&ent=05543
Kosbi =" my lie"
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?lex=BDB&ref=4.+Moos.+25%3A1&ent=03579

Jos tuon Surin nimen ymmärtää vain tietyksi musiikin lajiksi, mennään mielestäni vikaan.
Kysymys on mielestäni siitä, että meidän ei tule luottaa ja seurata tämän maailman kallioita eli sellaisia asioita mihin maailma luottaa.
On monenlaisia asioia, jotka voivat olla musiikkia omille korville ja jotka voivat olla kuitenkin vain sellaista valhetta itselle, johon haluaa uskoa. Musiikki voi olla yksi niistä.

1.Kor.10
Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.


Tulee siis seurata Kalliota eikä kalliota pienellä koolla.
Piinehas oli tuossa vaiheessa vasta Aaronin, ylimmäisen papin, pojan poika.
Silti voidaan sanoa, että lopullinen voitto tuostakin synnistä saatiin Ylimmäisen papin avulla.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 25.02.18 - klo:21:46
Miksiköhän Gideon teki kultaisen kasukan?
Löytääkö joku jotain vihjettä tuohon järjettömältä vaikuttavaan tekoon?

24 Ja Gideon sanoi heille: "Yhtä minä pyydän teiltä: antakoon kukin minulle heiltä saaliiksi saamansa nenärenkaan". Heikäläisillä näet on kultaiset nenärenkaat, koska ovat ismaelilaisia.
25 Niin he vastasivat: "Annamme mielellämme". Ja he levittivät vaipan ja heittivät siihen kukin saaliiksi saamansa nenärenkaan.
26 Ja hänen pyytämänsä kultaiset nenärenkaat painoivat tuhat seitsemänsataa kultasekeliä, lukuunottamatta niitä puolikuukoruja, korvarenkaita ja purppuravaatteita, joita midianilaisten kuninkaat olivat kantaneet, ja heidän kameliensa kaulavitjoja.
27 Ja Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kaupunkiinsa Ofraan, ja koko Israel kulki haureudessa siellä sen jäljessä. Ja se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä.
Otsikko: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 14.07.18 - klo:18:18
Joosuan kirjan jälkeen jatkoin Tuomarien kirjaan. En ollut pitkään aikaan lukenut sitä. Se mikä pisti silmiin, oli se miten helposti israelilaiset lipsahtivat kääntymään Jumalasta kaikkeen muuhun. Ihmismieli on kai todella hyvin häilyvä. Raamatussa puhutaan melko paljon ilmiöstä nimeltä sorto  Israelilaiset menettivät turvallisuuden ja vapauden sen seurauksena että luopuivat  Herrasta ja joutuivat tilanteeseen missä olivat sorron alla.

Kun ihminen huomaa olevansa sorretussa tilanteessa, ikäänkuin luontainen vaisto on taistella tiltanteita vastaan. Nöyrtyminen näyttää siinä tilanteessa kaikkein epäloogisimmilta ratkaisuvaihtoehdoilta, mutta jos uskoo Raamatun periaatteita, nöyrtyminen Herran edessä yksi tärkeimpiä asioita. Tosin sen on kaikissa muissakin tilanteissa elintärkein juttu.

Usein esiintyy ajattelutapa, että kun aika menee eteenpäin ja sukupolvet vaihtuvat, tarve uskoa Jumalaan ikäänkuin mitätöityy ihmisen sosiaalisen ja muunkin evoluution myötä.
Tajusin, että Raamattu kuvaa mm. Tuomarien kirjassa kuvaa tätä "kehitystä". Sitä ei kuitenkaan Raamatussa nähdä kehityksenä vaan paremminkin taantumuksena.Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 14.07.18 - klo:20:45
Minä olen tällä hetkellä vielä erämaassa Mooseksen kanssa. Pohdiskelen tiettyjä teemoja pitkään.
Tämä Tuomarien kirja on toisaalta hyvin tuttu ja netissä löytyy monenlaisia kertomuksia. Toisaalta täytyy tunnustaa, että tämän kirjan tarkoitus ei ole kokonaisuudessaan vielä auennut.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 14.07.18 - klo:23:54
Miksiköhän Gideon teki kultaisen kasukan?
Löytääkö joku jotain vihjettä tuohon järjettömältä vaikuttavaan tekoon?

24 Ja Gideon sanoi heille: "Yhtä minä pyydän teiltä: antakoon kukin minulle heiltä saaliiksi saamansa nenärenkaan". Heikäläisillä näet on kultaiset nenärenkaat, koska ovat ismaelilaisia.
25 Niin he vastasivat: "Annamme mielellämme". Ja he levittivät vaipan ja heittivät siihen kukin saaliiksi saamansa nenärenkaan.
26 Ja hänen pyytämänsä kultaiset nenärenkaat painoivat tuhat seitsemänsataa kultasekeliä, lukuunottamatta niitä puolikuukoruja, korvarenkaita ja purppuravaatteita, joita midianilaisten kuninkaat olivat kantaneet, ja heidän kameliensa kaulavitjoja.
27 Ja Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kaupunkiinsa Ofraan, ja koko Israel kulki haureudessa siellä sen jäljessä. Ja se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä.

Eiks me ihmiset olla just tollaisia? Osaksi elämä on niinkuin hallinassa, sitten on joku kummallisuus mistä pidetään kiinni ja se vie koko hommaan pieleen...? Tai siis se on vain yksi tapa miten ihminen on hieman linksahtanut.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 14.07.18 - klo:23:56
Kato joo. Täällä oli jo ketju Tuomarien kirjasta..
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 15.07.18 - klo:18:47
Kysyisin sellaista, onko joku teistä päässyt sisälle Tuomarien kirjaan.
Tarkoitan sellaista kokonaisnäkemystä siitä.


Tiedän, että Tuomarien kirjan sanomaa verrataan usein Joosuan kirjaan ja osaltaan sitä kautta selittyy jotakin.

Joosuan kirjasta voidaan lukea, kuinka erinäisten takaiskujen kautta saavutettiin voittoja.
Tuomarien kirjassa esiintyy vain pieniä valon pilkahduksia vuosisatojen aikana.


Tuomarien kirjan kattama ajanjakso tiivistyy hyvin synkästi.
Tuom.21:25 Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki.


Joosuan kirja kuvaa mielestäni pyhitystä.
Mitä Tuomarien kirja kokonaisuutena opettaa?

Uudesta Testamentista löytyy pyhä papisto ja kuninkaallinen suku.
Onko tuomareilla jotakin kerrottavaa seurakunnan aikaan liittyen?
.
Kuten jo aiemmin kirjoitin, itse luen Raamattua ikään kuin sinä itsenään. Jos niin voisi sanoa. En ole ihan varma onko mielestäni edes hyvä ikään kuin löytää sieltä jokin teema piiloitettuna.
Siksi en voi sanoa, että olen samaa mieltä että Joosua kirjassa on teema pyhitys.

Eli olen jatkanut Tuomarien kirjan lukemista, ja minun mielestäni se yksinkertaisesti ja selvästi opettaa siitä miten Vanhan liiton ihmiset poikkesivat Jumalasta varsinkin kun uusi sukupolvi tuli eikä ollut nähnyt itse niitä ihmeitä joita Jumala teki heidän keskuudessaan. Sitten he alkoivat ottaa vaikutteita ympärövistä kulttuureista, mistä Herra oli selvästi varoittanut.

Tuomarien kirjan alkulehdillä oli myös niin, että Jumala SALLI joiden kansojen jäävän Israelin ympärille ikäänkuin testinä heille kuuntelevatko he enemman Herraa vai niitä muita kansoja ja heidän kulttuurejaan.

Eli se dynamiikka toistui toistumistaan: kun israelilaisilla oli helpompaa, niin silloin he varsinkin alkoivat luopua Herrasta ja kääntyä etsimään vaikutteita muista kulttuureista. Se johti sitten aina siihen että nämä muut kansat alkoivat SORTAA heitä. Tää sorto näytti olevan Jumalan sallimus israelilaisille, ja yleensä se johti siihen että heidän itsetutkistelunsa lisääntyi ja kääntyivät Herran puoleen.
Jumala ei ikinä kieltänyt heiltä apuaan, vaikka sitten melko pian he taas kääntyivät heistä pois.

Minusta tuossa on paljon opittavaa ihmisluonnosta.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 15.07.18 - klo:18:52
Viimeksi luin Miikan kotitekoisesta synkretistisestä uskonnosta.

Tuomarien kirja 17
 Äiti sanoi: "Herra kääntäköön kirouksen siunaukseksi, poikani!" 3 Miika toi ottamansa tuhat sata sekeliä hopeaa takaisin äidilleen, ja äiti sanoi: "Tämän hopean, jonka sain pojaltani takaisin, minä pyhitän Herralle, että hän siunaisi poikaani. Minä annan veistää puusta jumalankuvan ja päällystää sen hopealla." 4 Kun Miika oli tuonut hopean äidilleen, tämä otti siitä kaksisataa sekeliä, vei kultasepälle ja teetti puusta veistetyn ja hopealla päällystetyn jumalankuvan, jota siitä lähtien pidettiin Miikan talossa. 5 Miikalla oli oma pyhäkkö, ja hän teki vielä muita jumalankuvia ja efodi-kasukan sekä asetti yhden pojistaan toimimaan pappina.
""
Sitten niinkuin kirsikka jäätelöannoksen päälle, Miika löysi jostain leeviläistä sukua olevan kaverin ja pyysi häntä papiksi tuohon omatekoiseen systeemiin.

Sitten tyytyväisenä omaan tuotokseensa Miika totesi näin, jae 13:
13 Miika ajatteli: "Nyt voin olla varma, että Herra on minulle suopea, onhan minulla pappina Leevin heimon mies."
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 15.07.18 - klo:18:56
Minusta tuo kaikki ainakin minulle opettaa että pysy Herran sanassa. Älä lähde etsimään jotain muuta maailmasta.
Joosuahan toisti sitä paljon kansalle että noudattaa kaikkea sitä Mooses teille opetti. Kansa innokkaana sanoi että joo me totellaan,mutta sitten seuraavat sukupolvet näyttivät melko tietämättömiltä Jumalan tuntemisen suhteen.

Huh, opettaako tuo sitä miten suuri vastuu meillä on siitä että opetamme Sanaa nuorille????
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 15.07.18 - klo:18:56
Vanha käännös sanoo:

27 Ja Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kaupunkiinsa Ofraan, ja koko Israel kulki haureudessa siellä sen jäljessä. Ja se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä

1992-käännös:

27 Kullasta Gideon teki efodi-kasukan kotikaupunkinsa Ofran jumalankuvaa varten. Israelilaiset kävivät palvomassa sitä ja luopuivat Herrasta. Näin kultainen kasukka koitui lankeemukseksi Gideonille ja hänen suvulleen


Mielestäni tuossa on merkittävä ero. Uudempi käännös sanoo, että kasukka tehtiin epäjumalalle. Vanhempi antaa ymmärtää, että kasukka tehtiin ja laitettiin näytteille ja siitä itsestään tuli palvonnan kohde.


Kun Mooses oli Hoorebilla keskustelemassa Jumalan kanssa, Aaron teki kultaisen vasikan ja sitä alettiin palvoa. Vasikka tehtiin korvarenkaista.
Korvilla kuullaan. Israelilaiset alkoivat kuunnella epäjumalia.

Kun Israel jakautui Salomon jälkeen, kymmenen pohjoisen sukukunnan aluetta alettiin sanomaan Israeliksi ja eteläistä aluetta Juudaksi. Temppeli jäi Juudan alueelle.
Poliittisista syistä, mutta tietenkin johtuen myös luopumuksesta, Israelin ensimmäinen kuningas Jerobeam teetti kaksi kultaista vasikkaa. Toinen asetettiin Beeteliin (suomeksi Jumalan talo), toinen Daaniin.

Siinä yhteydessä sanotaan
"Ja tämä koitui synniksi. Ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka"

Miksi nimenomaan toisen kuvan luo?


Kun Aaron erinäisten vaiheiden asetettiin palvelemaan Ilmestysmajassa ylimmäisen pappina, Jeesuksen esikuvana, hänelle teetettiin kasukka. Tuo kasukka oli tietynlainen kertoen esikuvallisesti montaa asiaa. En mene siihen nyt tarkemmin.

Gideon teetti myös kasukan. Se oli inhimillisesti katsoen varmaan aika hieno, koska se oli tehty kullasta, toisin kuin ylimmäisen papin asu.
Gideonin teettämä kasukka tehtiin midianilaisten/ismaelilaisten kultaisista nenärenkaista.
Israelin keskelle tuotiin jumaloitavaksi jotain pakanakansoilta otettua.

Myöhemmin Tuomarien kirjassa kerrotaan, että daanilaiset kaappasivat Miikan talosta kalliin epäjumalan kuvan ja erään toisen kasukan sekä leeviläisen papikseen. He asettuivat paikkakunnalle, jonka nimi oli Lais nimeten sen uudelleen. Tuo paikka oli kuninkaiden aikana tunnettu Daan.

Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 15.07.18 - klo:18:58
Miikan talossa ollut jumala oli Miikan itsensä tekemä. He käyttivät sen päällystämiseen hopeakolikoita jotka Miika oli aiemmin varastanut äidiltään. Miika antoi ne takaisin äidilleen ja siitä ilahtuneena äiskä halusi että tehdään siitä jumala.

Tuom. 17:1
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 15.07.18 - klo:19:00
Sandia kirjoittikin samaan aikaan tuosta leeviläisestä.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 15.07.18 - klo:19:02
Miikan talossa ollut jumala oli Miikan itsensä tekemä. He käyttivät sen päällystämiseen hopeakolikoita jotka Miika oli aiemmin varastanut äidiltään. Miika antoi ne takaisin äidilleen ja siitä ilahtuneena äiskä halusi että tehdään siitä jumala.

Leeviläiselle luvattiin vuoden palkaksi kymmenen hopeasekeliä plus vaatteet ja muu elatus.
Epäjumalan hinnaksi mainitaan kaksisataa hopeasekeliä.
Ei ihan halpa.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 15.07.18 - klo:19:05
Daanilaiset pitivät omaa pyhäkköään siihen asti kunnes heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen.
En tiedä yhdistyikö tuo leeviläisen papin johtama epäjumalanpalvelus, kuninkaan pystyttämän kultaisen vasikan palvontaan.
Ainakin seudulla oli "hyvät" perinteet.


Tuom.18
29 Ja he antoivat kaupungille nimen Daan, isänsä Daanin nimen mukaan, hänen, joka oli Israelille syntynyt; mutta ennen oli kaupungin nimi ollut Lais.
30 Sitten daanilaiset pystyttivät itsellensä sen veistetyn jumalankuvan; ja Joonatan, Manassen pojan Geersomin poika, ja hänen poikansa olivat daanilaisten sukukunnan pappeina, kunnes maan väestö vietiin pakkosiirtolaisuuteen.
31 He pystyttivät itsellensä sen veistetyn jumalankuvan, jonka Miika oli teettänyt, ja se oli siinä koko ajan, minkä Jumalan huone oli Siilossa.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: Natanael - 15.07.18 - klo:19:48
Kultaiset vasikat kopioitiin naapurimaiden epäjumalauskonnoista.

Kultainen kasukka oli väärennetty oikeasta Jumalan asettamasta jumalanpalveluksesta.
Ensinnäkin se oli tehty väärin. Toiseksi siitä itsestään tuli kohde.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 15.07.18 - klo:21:07
Olen usein miettinyt että mikä oli epäjumalien merkitys ihmisajattelussa.

Kyselin asiaa hieman rukouksessa ja tajusin että tuo lause jo sisällyttää sen olennaisen ongelman: se on IHMISAJATTELUA.
Ja ihmisajattelu johtaa juuri sinne minne ihminen haluaa sen johtaa.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: sandia - 16.07.18 - klo:22:30
Luku 19 järkkyä kerrontaa. Järkky rikos tapahtui ja järkytyin kyllä myös sen leeviläisen miehen käyttäytymisestä sivuvaimonsa murhan jälkeen. Eilen sattui telkkarista tulemaan NCIS LAn uusintajakso, missä tapahtui rikos missä oli samoja piirteitä. Oli jotenkin kummallista lukea vastaavasta Raamatusta.

Ihminen on aina ollut sama. Kykenee järkkyyn väkivaltaan ja tunteettomuuteen.
Otsikko: Vs: Tuomarien kirja
Kirjoitti: NanoK - 08.01.20 - klo:21:19
Tuomarien kirjasta löytyi yllättävä viittaus Kristukseen; kertomus puiden kuninkuudesta:


Puut lähtivät voitelemaan itsellensä kuningasta. Ja he sanoivat öljypuulle: 'Ole sinä meidän kuninkaamme'. Mutta öljypuu vastasi heille: 'Jättäisinkö lihavuuteni, josta jumalat ja ihmiset minua ylistävät, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita!'Niin puut sanoivat viikunapuulle: 'Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme'. Mutta viikunapuu vastasi heille: 'Jättäisinkö makeuteni ja hyvät antimeni, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita!'  Niin puut sanoivat viinipuulle: 'Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme'.  Mutta viinipuu vastasi heille: 'Jättäisinkö mehuni, joka saa jumalat ja ihmiset iloisiksi, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita!'Niin kaikki puut sanoivat orjantappuralle: 'Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme'. Ja orjantappura vastasi puille: 'Jos todella aiotte voidella minut kuninkaaksenne, niin tulkaa ja etsikää suojaa minun varjossani; mutta ellette, niin tuli lähtee orjantappurasta ja kuluttaa Libanonin setrit'.  (Tuom. 9:8-15)

Orjantappura- tuo viimeiseksi pyydetty muiden kieltäytyessä- todella korotettiin lopulta seppeleeksi kuninkaiden kuninkaan päähän.