Puimatanner > Seurakunta

Suomen ev.lut. kirkon armonvälineet ja sakramentit

(1/23) > >>

Hugo Boss:
Uskonpuhdistaja Martti Lutherin nimeä kantavan luterilaisen kirkkomme uskon mukaan armonvälineet ovat välttämättömiä, jotta ihminen pelastuisi. Pyhä Henki suorittaa työnsä seurakunnassa Jumalan sanan ja sakramenttien välityksellä. Sen vuoksi Jumalan sanaa ja sakramentteja sanotaan armonvälineiksi. Luterilaisen kirkon sakramentteja ovat kaste ja ehtoollinen, koska ne ovat Jeesuksen Kristuksen asettamia. Sakramentin pyhyys syntyy Jumalasta, joka on läsnä konkreettisessa armonvälineessä, missä Jumalan armo on näkyvässä aineessa läsnä.

Kirkon koko elämä helluntain jälkeen perustuu armonvälineiden varaan. Armonvälineiden kautta kirkko tuo ihmiset Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, niin että he pelastuvat synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta, ja pääsevät osallisiksi pelastuksesta. Armonvälineen luonne on myös ripillä ja pappisviralla, jotka Jeesus Kristus asetti armon ja pelastuksen jakamisen välineiksi. Augsburgin tunnustuksen mukaan pappisvirka on evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Kenelläkään ei ole lupaa ottaa sakramentteja omavaltaisesti toimitettavakseen. Kutsu hoitaa evankeliumin ja sakramenttien virkaa tarkoittaa vihkimistä pappisvirkaan.

Tässä ketjussa olisi tarkoitus keskustella rakentavasti toisia kirjoittajia kunnioittaen armonvälineistä ja sakramenteista.

Sofiina:
Itse sana "armonväline" herättää ei-katolilais-luterilaisissa kristityissä hämmennystä.
Sana sakramentti on helpompi hahmottaa.

Sakramentti tarkoittaa asiaa, jossa Jumalan sana vaikuttaa aineessa. Jumalan sana + aine = sakramentti. Sakramentti-sana ei itsessään ilmene Raamatun kirjoituksissa, vaan on teolooginen termi asialle, joka muutoin kylläkin ilmenee sanassa.

Kasteen sakramentti.
Paavali opettaa kasteesta, että kasteessa me olemme Kristuksen päällemme pukeneet.
Näin siis tapahtuma, kaste, kastevesi, kun siihen liittyy usko, on pelastava. Siinä puemme Kristuksen yllemme.

Samaten Herran Pyhä Ehtoollinen, eukaristia:
Siinä Jumalan sana liittyy aineeseen: leipään ja viiniin.
Ilman Jumalan sanaa leipä ja viini ovat vain leipä ja viini, eikä niillä ole mitään siunaavaa ja pelastavaa vaikutusta. Mutta yhdistyessään Jumalan sanaan: "tämä on minun ruumiini ja minun vereni", vaikuttaa leipä ja viini uskossa todellakin Kristuksen fyysisen syömisen, tulemme osaksi Kristuksen ruumista.

Katolinen kirkko opettaa mm. avioliiton olevan sakramentti ja itseasiassa tähän myöskin Raamattu selvästi viittaa: kun kristitty mies yhtyy vaimoonsa, tulevat he yhdeksi lihaksi.

Sakramentin olemus, jotta se olisi sakramentti, on aine, joka ilman Jumalan sanaa ja uskoa säilyvät vain aineena, mutta Jumalan sanassa ja uskossa muuttuvat pelastavaksi, yliluonnolliseksi, sen mukaisiksi, kuin Jumalan sana todistaa.

Ev.lut.kirkko ei opeta, että sakramentti, esim. kaste, ilman uskoa vaikuttaisi pelastusta.
Vaikka lapsi kastetaankin, hänelle myöhemmin opetetaan Jumalan sana ja tarkoitus on, että hän nk. konfirmaatiossa vastaanottaa kasteenlahjansa, uskossa. Ilman uskoa ei kaste häntä mitään hyödytä.

Natanael:
Luterilaisen Missouri-synodissa johtajana vuosia toiminut C.F.W.Walther otti kantaa teeseissään sakramentteihin näin:

"Seitsemänneksitoista ei Jumalan sanaa jaeta oikein, jos opetetaan, että sakramentit vaikuttavat pelastuksen ex opere operato."

Tuo 'ex opere operato' tarkoittaa sitä, että pyhän toimituksen tulos riippuu ainoastaan itse toimenpiteestä. Sellaisen ajattelun mukaan se vaikuttaisi täysin automaattisesti.

Paulus:

--- Lainaus käyttäjältä: Sofiina - 21.10.13 - klo:12:35 ---Ev.lut.kirkko ei opeta, että sakramentti, esim. kaste, ilman uskoa vaikuttaisi pelastusta.
Vaikka lapsi kastetaankin, hänelle myöhemmin opetetaan Jumalan sana ja tarkoitus on, että hän nk. konfirmaatiossa vastaanottaa kasteenlahjansa, uskossa. Ilman uskoa ei kaste häntä mitään hyödytä.
--- Lainaus päättyy ---

Ev.lut kirkko on ainakin opettanut kahta eri uudestisyntymää. Jotkut opettavat kolmeakin. Suuntaus nykyisin taitaa olla se, että mennään enempi ainoastaan yhteen eli (vesi)kasteessa tapahtuvaan uudestisyntymiseen.

Hugo Boss:
Norjalaisen Luther- tutkijan, teologi ja professori Carl F. Wisløffin mielestä uskonpuhdistaja ”Martti Luther on katolisempi kuin tiesimmekään” kirjassaan ”Tätä Luther opetti”. Mielestäni luterilaisuus on evankeliumilla puhdistettua roomalais- katolisuutta, ja me suomalaiset luterilaiset olemme ensiksi katolisia kristittyjä, toiseksi läntisen kirkon perillisiä ja vasta kolmanneksi luterilaisia. :)

Monien teologien mielestä uskonpuhdistaja Martti Luther sai paljon vaikutteita pelastusta ja armoa koskevista opeistaan läntisen kirkon merkittävimmältä kirkkoisältä Aurelius Augustinukselta. Augustinuksen mukaan ”Kun sana yhdistyy aineeseen, syntyy sakramentti”.

Mielestäni sakramentti on siis Jeesuksen Kristuksen asettama pyhä toimitus, jossa Jumala sanallaan ja siihen yhdistämillään ulkonaisilla aineilla antaa ja vakuuttaa meille Jeesuksen Kristuksen ansaitseman armon uskolla omistettavaksi. Jeesus Kristus siis asetti pyhän kasteen ja pyhän ehtoollisen sakramentit. Rippiä ei sanota sakramentiksi, vaikka Jumala siinäkin antaa armonsa, koska siihen ei liity ulkonaisia aineita. Evankeliumin sanaa ja sakramentteja nimitetään armonvälineiksi eikä uskoa missään tilanteessa saa asettaa armonvälineiden edelle.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta