Kirjoittaja Aihe: Uuden testamentin evankeliumien oudot tulkinnat  (Luettu 54 kertaa)

Poissa JPK

  • Viestejä: 195
 Johannes kirjoittaa evankeliuminsa lopussa:
"..nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.."

Koko ydin UT:n 4. evankeliumin ilmoituksessa on, että ne todistavat Jeesuksen Messiaana ja tässä Jumalan Poikana - ja että HÄNEN nimessään, uskon kautta - meillä olisi elämä. Historiallinen ilmoitus Jeesuksesta on selkeä; "syntymä - teot/elämä - ristiinnaulitseminen - ylösnousemus". Kulminaatiopiste on Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja sitä seuraava ruumiillinen ylösnousemus.

Historiallinen Jeesus-tutkimus erittelee kuitenkin omia näkemyksiään monelta eri näkökulmalta. Otan tähän esille muutamia, jotka nousevat esiin tuon tuostakin:

(1) Evankeliumit pohjustavat vastakohtaisen kerronnan silloisten uskonnollisten hallitusjohtajien sekä "hurskaiden", ja "tavallisen" kansan välille (hepreassa "chaver" vs. "am-ha'arets"), jossa pääteemana on oikeudenmukaisuus (sorrettu alaluokka), sekä alistettujen ihmisarvon (myös naisten) aseman palauttaminen.
(tämä näkemys on vahva uskonnollispoliittisessa, kuin kansanvallan ja jopa feministisessäkin näkemyksessä)

(2) Jeesus oli "mystikko", joka olisi käynyt Intiassa (väite), ja viettelee Israelia pois Tooran alaisesta Israelin Jumalan palvelemisesta (tooran-ies), uudenlaisen "exoduksen" (pois-lähteminen-juutalaisuudesta) sekä "uuden-tooran" alaisuuteen (tooran-hylkääminen); niin opetuksin kuin ihmeteoin. Myös Jeesus nähdään tässä silloista Rooman hallintavaltaa suosivana, ja näin juutalaisten itsenäistä valtaa (ja siihen liittyvää pyrkimystä) vastustavana.
(tämä näkemys on vahva myös juutalaisuuden keskellä, jossa ristiriita Jeesuksen ja Tooran välillä on ilmeinen; "uusi-liitto" joka liittää nyt juutalaisuuden "kreikkalaisuuteen", sekä purkaa pala palalta Tooran käskyjä (Paavalin opetukset) - kunnes kokonaan tietoisella tarkoituksella liike repeää lopulta omaksi uskonnoksi - johon liittyy Jeesukseen uskomisen korottaminen, Tooran ylitse)

(3) Jeesuksen "itsetuntemus" nähdään traumaattisena, jossa hän elää "isättömänä", hypäten uskossa "messias-rooliin", jossa Jumala on Hänen Isänsä. Tämä näkemys myös heijastaa evankeliumeja "hyljätyn" ihmiskäsitteen keskeltä, jossa Jeesuksen osa on tulla yhteiskunnallisesti hyljätyksi - koska Häntä syytetään avioliiton ulkopuolella syntyneeksi lapseksi
(tämä näkemys on vahva ns. "psykologisessa" tulkinnassa)

(4) Evankeliumit ovat juutalaisuudesta nouseva "kabbalistis"-muotoinen rakennelma, toisen temppeli-ajan juutalaisuuden keskellä eläneistä "messias"-näkemyksistä (ja kirjoista), joita edes ajaa myös qumranilainen tausta (Johannes kastaja), sekä "profeettojen-tradition" kautta tuleva ilmestystiedollinen lähtökohta. Tätä näkemystä tukee myös tulkinta, jossa Paavali omasi "adam-kadmon"-mystiikkaa suhteessa Messiaaseen, sekä vastaavia kabbalistispohjaisia näkemyksiä (jopa Sefirot-muotoja). Tämä tukee myös väärällä tavalla gematrian osaa evankeliumin ja UT:n "salaisissa" opissa.
(tämä näkemys usein vähättelee evankeliumien historiallisuutta, ja tekee niistä mystiikkaan liittyvää salaoppia; kuten "kabbalismi")

(5) Humanistinen näkemys, jossa kaikki evankeliumien "myytit" (yliluonnolliset tapahtumat) riisutaan pois, ja niitä pidetään vain "tukea-antavina-tarinoina", joilla vahvistetaan ihmisrakkauden, etiikan, sekä universaalisen ihmiskunnan yhdeksi tulemista anteeksiantamuksen, "rakasta-lähimmäistäsi"-periaatteen, sekä etniset rajat rikkovan "uusi-ihminen" käsitteen kautta. Ihmeet vain osoittavat että Jeesus on "oikeassa" (opettaa oikeaa rakkautta), ja siksi ihmeteoilla sinällään ei ole mitään historiallista syytä olla tosia.
(tämä näkemys on vahva ihmiskäsitteisessä, sekä humanistisuuden positiivista muutosta tukevassa tulkinnassa - periaattellinen sekä idealistinen "lähimmäisenrakkaus"-käsite).

(6) Q-lähteinen näkemys yrittää "kuoria" pois evankeliumeista myöhemmän alkuseurakunnan sekä jopa jälkiapostolisen kirkon luomaa teologiaa, niin että he pääsisivät "aitojen" Jeesuksen sanojen ytimeen. Tämä tulkinta kyseenalaistaa evankeliumien muodon kahdenlaisena (1) alkuperäiset sanat (2) kirkon selitys/opetus.
(tämä näkemys on vahva historiallisen Jeesuksen-tutkimuksessa, joka osin kyseenalaistaa syntyneen seurakunnan tulkintaa Jeesuksesta, ja erottaa sen ns. "alkuperäisistä" Q-lähde tyyppisistä Jeesuksen sanoista)

Evankeliumeja siis luetaan ja tulkintaan "tuhansin" erilaisin silmälasein. Silti Raamatun oma ilmoitus on pelastuskeskeinen. HERRA Jeesus on Jumalan Poika ja Jumala, joka täyttää VT:n profetiat ja asettaa uuden liiton Hänen veressään, tuoden kaikille pelastuksen, jotka uskovat Hänen nimeensä.

Tarvitsemme selvää raamatullista evankeliumien opetusta, jossa terveellä tavalla osoitetaan, miten niin hengellinen merkitys, kuin historiallinen merkitys kohtaavat toisensa pelastuskeskeisessä merkityksessä. Ensi sijaisesti kyseessä on ihmisen synnin vallan voittaminen HERRAN Jeesuksen uhrin kautta, jonka kaikki edellä mainitut "selitykset" tietoisesti siirtävät syrjään, ja näin - hylkäävät evankeliumien pelastavan sanoman Jeesuksesta, Jumalan KARITSANA!

----------------

Joh.20:26 Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
Joh.20:27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen".
Joh.20:28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
Joh.20:29 Jeesus sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"
Joh.20:30 Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;
Joh.20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"


Olisi mielenkiintoista kuulla ajatuksia ja kommentteja tähän aloitukseen liittyen. :)
« Viimeksi muokattu: 07.05.18 - klo:21:16 kirjoittanut JPK »