Puimatanner > Raamattupiiri

Galatalaiskirje

<< < (12/12)

Stiina:
Kun katsoo maailmaan ja ihmiseen ei voi välttyä tulemasta kyynikoksi ja nihilistiksi niin kuin Nietzsche!
Joka uskoo oikein, kestää kuolemassa ja kärsimyksessä, vaikkei valittamatta ja kärsimättä. 
Luvattu tulevaisuus antaa "voiman sisäisesti".  Mikään "liha" ei tule kestämään loppujen lopuksi, sen joutuu hyväksymään. Siksi "kannattaa" etsiä Jumalan valtakuntaa,vaikka se ei aina läheskään anna maallista menestystä, eikä "sielun" pelastusta, mutta hengen antaa ja ruumiin ylösnousemisen + sielun.

Stiina:
Galatalaiskirje ja Roomalaiskirje kannattaa osata. Laitan tähän nyt mallia ojennukseksikin, kun on ollut aiheesta muutenkin puhetta.

13
"Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.
14
Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".
15
Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. 16
Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
17
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
18
Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
19
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
20
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
21
kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
22
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23
Sellaista vastaan ei ole laki.
24
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25
Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. "

sandia:
Gal. 3:8 avautui minulle samalla tavalla siten tosi uudesti ja selvästi kuin jotku aikaisemmat kohdat mikä mainitsin.
Tässä on: "Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta,..."

Eli jo varmaan aikojen alussa Jumala oli päättänyt sovittaa ihmiskunnan itsensä kanssa. Eli Jumalan iankaikkinen rakkaus on niin selvästi nähtävissä tuossa. Uskon kautta siis meillä on todella pääsy takaisin Jumalan luo.

Ja silti niin helposti jossain alitajunassa häpeää omaa itseään ja epäilee Jumalan rakkautta omaa itseään kohtaan. Tuo siis mielestäni lähtee ihmisestä itsestään niinkuin synnyinlahjana.

Stiina:
Olen iloinen, että galatalaiskirjeen 3. luku 8 erityisesti puhutteli Sinua, vaikka et tunne olevasi luterilainen. (Luterilaiset enemmänkin käyttävät  Galatalaiskirjettä Lutherin tavoin puolustamaan uskoaan "Yksin Uskosta, yksin Armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden" -oppiaan.)

Laitan koko tärkeän Evankeliumin Gal. luku 3 myös tähän, helposti luettavaksi, vahvistaa uskoa.

LUKU 3
Ei laki vaan usko
1. Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna!
2. Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin?
3. Kuinka voitte olla noin mielettömiä! Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin?
4. Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain.
5. Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?
6. Muistattehan Abrahamin: "Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi."
7. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko.
8. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen.
9. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi.
10. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee."
11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä "uskosta vanhurskas saa elää".
12. Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan: "Joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän."
13. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: "Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun."
14. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.
Lupaus ja laki
15. Veljet, otan esimerkin tavallisesta elämästä. Ihmisenkään laatimaa vahvistettua testamenttia ei kukaan voi tehdä mitättömäksi, eikä siihen voi lisätä mitään.
16. Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. - Tässä kohdassa ei sanota "jälkeläisille", mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä: "sinun jälkeläisellesi", ja tämä on Kristus. -
17. Tarkoitan sitä, että neljäsataakolmekymmentä vuotta myöhempi laki ei voi kumota Jumalan aikoinaan vahvistamaa testamenttia ja tehdä hänen lupaustaan tyhjäksi.
18. Jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei enää perustuisikaan lupaukseen. Jumala on kuitenkin juuri lupauksellaan lahjoittanut perinnön Abrahamille.
Lain tarkoitus
19. Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen.
20. Mutta välittäjää ei tarvita vain yhtä varten. Jumala on yksi.
21. Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen.
22. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen.
23. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi.
24. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta.
25. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia.
26. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
27. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.
28. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.
29. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta